Kontakt

Hovedkontor

Send oss en henvendelse

Telefon

22 47 42 00
Telefontid mandag til
fredag kl. 09.00 – 14.30
Besøkstid etter avtale

Besøkadresse

Dronningens gate 6,
0152 Oslo

Postadresse

Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

MA Veihjelp hos Viking

Fra Norge: 800 30 008
Fra utlandet +47 22 68 50 09)

Ansatte

Ansatte

Anders Skavdal Havdal

Anders Skavdal Havdal

Generalsekretær
955 59 055 anders@marusfritrafikk.no
Nils Erik Gyland

Nils Erik Gyland

Kommunikasjonsrådgiver
22 47 42 00 / 986 99 091 nils.gyland@marusfritrafikk.no
Mona Kristengård

Mona Kristengård

Administrasjonskoordinator
22 47 42 06 / 454 44 690 mona.kristengard@marusfritrafikk.no
Kristin Hegna

Kristin Hegna

Prosjekt- og markedsansvarlig
958 88 251 kristin.hegna@marusfritrafikk.no

Lokalavdelinger

MA Campingklubb

Alf Seim

leder
952 09 501 inhsei@online.no

Per Kristian Halle

sekretær
920 31 813 per.kr.halle@gmail.com

MA Campingklubb

Sentralstyret

Marianne Mittet Solbraa

Styreleder
908 80 312 solbraa@tryggtrafikk.no

Annette Tollefsen Jensen

Nestleder
924 62 779 annette.jensen@live.no

Morten A. Hem

styremedlem

Bjørn Arne Olsen

Styremedlem

Kristian Smoge

Styremedlem

Mali Dyrendahl

Styremedlem

Kjell Einar Årsland

Varamedlem

Geir Ståle Vatnamo

Varamedlem

Runar Jakobsen

Varamedlem

Nils Erik Gyland

Ansattes representant

Stig Eid Sandstad

Representant Ung i Trafikken