Presse

Vi bidrar gjerne med kommentarer, statistikk og fakta i saker som vedrører trafikksikkerhet og rus i trafikken. Ta kontakt!

Kontaktpersoner:
Anders Skavdal Havdal
generalsekretær
Tlf.: 955 59 055
anders@marusfritrafikk.no

Nils Erik Gyland
kommunikasjonsrådgiver
Tlf.: 986 99 091
nils.gyland@marusfritrafikk.no

Ved behov for pressebilder, send e-post til nils.gyland@marusfritrafikk.no

Pressebilder

Generalsekretær Anders Skavdal Havdal