Egen campingklubb

MA Campingklubb

Velkommen til MAs egen campingklubb! Den ble stifta 22. oktober 1983 og skal samle camping- og friluftsinteresserte medlemmer og arbeide for å ivareta deira interesser.

 

Kontakt oss

Alf Seim
leder
tlf. 952 09 501
inhsei@online.no

Per Kristian Halle
sekretær
tlf. 920 31 813
per.kr.halle@gmail.com

Treffprogram 2022

Pinsetreffet, 2. – 6. juni, Vaulali Trialklubb

Påmelding til Alf Seim, mobil: 952 09 501 eller e-post: inhsei@online.no
Påmeldingsfrist: Måndag 10. mai 2022
Pris oppstillingsplass m/straum: kr 200,- pr døgn
Eigenandel treff: kr 200,- (dekkjer felleskostnader og felles middag).
For dei som ikkje har bubil/vogn er det moglegheit til å leiga rom på Normisjonen sin leirstad like i nærleiken. Sjå lenke N Normisjon..

Turen til Flor og Fjære kostar kr 1.390,- pr person, og må i sin heilheit dekkast av dykk sjølv.
Dei som skal vera med på turen til Flor og Fjære må vera på treffstaden før kl. 10.00 på fredag.

Grunna drifta i klubben kan innreise ikkje skje før torsdag, med unntak av treffansvarlege som må vera der onsdag for å leggja til rette for treffet.

Torsdag:
Innreise av treffdeltakarane

Fredag:
kl. 10.30  Avreise med buss til Tau
kl. 11.00  Avreise med båt til Flor & Fjære
kl. 15.30  Avreise frå Flor & Fjære til Tau
kl. 19.00  Samling med kaffi og vaflar

Laurdag:
kl. 11.00  Orientering om Vaulali trialklubb / Oppvisning  av trialkjøring
kl. 19.00  Samling i salen. Årsmøte /  Felles middag

Sundag:
kl. 14.00  Hesteskokasting
kl. 16.00   Felles grilling
kl. 19.00   Felles samling salen/
Klubblotteri m.m. (husk å ta med gevinstar)

Måndag: Avslutning / Pakking / Heimreise

Hausttreff, 28. – 31. juli, Torpomoen, Torpo

Påmelding til Alf Seim, mobil: 952 09 501 eller e-post: inhsei@online.no
Påmeldingsfrist: 15. juli 2022
Pris oppstillingsplass m/straum kr 270,- pr døgn
Eigenandel treff: kr 250,-

Torpomoen ligg mellom Gol og Ål i Hallingdal, for mange sjølve hjartet i Hallingdalen. Torpomoen har tidlegare vore ein militær samlingsstad med historie tilbake til rundt 1860. Under krigen etablerte tyskarane seg her som eit strategisk stad for å kunne kontrollere trafikken mellom aust og vest. Det ble bygd ein brakkeleir med forlegning til 1500 soldatar og stallplass til 100 hestar.

I dag er området overtatt av lokale verksemder. Område blir nytta til kurs og øvingsråde både for politi og brannvern, samt lokasjon for fleire verksemder.

På andre sida av riksvegen ligg Hallingdalselva, som i følgje nettstaden er ei god ørret-elv.  Alle som bur på Torpomoen kan fiske gratis i den del av elva som høyrer til Torpomoen. Så her er du sjansen til å kose deg med elvefiske.

Området som vi skal ha til treffstad, blir generelt brukt av fleire, og blir først reservert for oss frå torsdag av. For dei som ønskjer å koma tidlegare må difor bruka andre oppstillingsplassar fram til då.

Hallingdal brann- og redningsteneste iks held til på Torpomoen, og fredag vil dei ha kurs med oss i brannslokking. Kurset vil m.a. ta for seg korleis vi kan førebyggja brann, og korleis vi skal forholda oss, dersom uhellet skulle skje.  Alle som vil skal få prøva å sløkka ein brann.

Torsdag:
kl. 17.00  Velkomen, kaffi og nysteikte vaflar

Fredag:
kl. 11.00  Brannøving med Torpo brannvern
kl. 14.00  Fiskekonkurranse
kl. 19.00   Felles middag på kafeen på campingplassen

Laurdag:
kl. 14.00  Hesteskokasting
kl. 16.00  Felles grilling (alle ordnar med eigen grillmat)
kl. 19.00  Fellessamling i kafeen med klubb-lotteri

Sundag:
Avslutning / Pakking / Heimreise

Krabbetreffet, 12. – 14. august, Skadberg Camping, Nordre Eigerøy

Påmelding til Gunleiv Engedal, mobil: 976 98 993 eller e-post: tonejengedal@gmail.com
Påmeldingsfrist: Måndag 1. august 2022
Pris oppstillingsplass m/straum kr 250,- pr døgn

Torsdag og fredag:
Oppsetting av telt. (Eigen gruppe får ansvaret).
Setting av krabbeteiner. Atterhald om nokolunde bra vær.
kl. 17.00  Velkomen, kaffi og nysteikte lappar.

Laurdag morgon:
Trekking av teiner
kl. 16.00  Vi koser oss med rikeleg og god sjømat.
Klubb-lotteri – husk og ta med gevinstar
Kostnad med kjøp av mat vert delt på tal treffdeltakarar, erfaring frå tidlegare treff vil denne liggja på rundt 150 kroner pr. person

Sundag:  Avslutting / Nedrigging av telt / Heimreise

Generell info

Det ordinære årsprogrammet omfattar 3 treff. Treffa blir lagt til ulike campingplassar i sør/midt Norge. Vi prøver å finna plassar med god standard, men unngår store familieparkar.

For dei som ikkje har bobil /vogn, legg vi til rette for alternativ innkvartering enten i hytte eller leiligheit. Unnataket er Krabbetreffet der vi ikkje tilbyr dette. Dersom nokon ønskjer å nytta telt, legg vi til rette for det.

Vi reserverer ein del oppstillingsplassar /hytter og avtalar pris. Difor er det nødvendig med påmelding. Medlemmene får påminning om treff og påmeldingsfrist gjennom SMS/e-post.

Kontingenten (for tida kr 200) gjeld heile familien. Dessutan er gjester som ønskjer rusfritt camping-samvær alltid velkomne på samlingane våre.

Vi har ikkje særskild «treffavgift», men treffdeltakarane tar med ein liten gevinst til ei utlodding for å dekka kostnader med treffet. Kostnader med tur/fellesmåltid kjem i tillegg. Deltakarane tek med mat og drikke til felles grilling.

Om aktivitetane i klubben

Pinsetreffet
I pinsehelga har vi samling med m.a. årsmøte, val av styre, felles utflukt og samvær rundt grill.

Hausttreffet
Dette treffet prøver vi å plassere i ulike landsdelar slik at flest mulig over tid får rimeleg reise­avstand.

Krabbetreffet
Dette blir alltid avvikla i august, på Skadberg Camping på Eigerøya, nær Egersund. Programmet – som er noko avhengig av bra ver – er dominert av sjømat grilling.

Typisk treffprogram

Fredag: Innsjekking, oppstilling. Rigging av møtetelt. Kl 17: Gjensyn – kos med nysteikte vafler og kaffi. Klubben ordnar med vafler m.v.
Laurdag: Felles tur til eitt eller anna turistmål innan rekkevidde frå treffplassen. Pinsetreffet: Årsmøte kl 18, middag kl 19. Elles: Hesteskokasting med premiering kl 15. Grilltenning kl 17. Klubben ordnar med felles grillar. Utlodding.
Sundag: Utsjekking og avreise.

Formelt varer treffa frå fredag til sundag (til måndag i pinsa), men de kan gjerne kome tidlegare i veka eller bli fleire dagar.