Egen campingklubb

MA Campingklubb

Velkommen til MAs egen campingklubb! Den ble stifta 22. oktober 1983 og skal samle camping- og friluftsinteresserte medlemmer og arbeide for å ivareta deira interesser.

 

Kontakt oss

Alf Seim
leder
tlf. 952 09 501
inhsei@online.no

Per Kristian Halle
sekretær
tlf. 920 31 813
per.kr.halle@gmail.com

Treffprogram 2021

Pinsetreffet, 21. mai – 24. mai, LISTA FLYPARK

Påmelding til Alf Seim, mobil: 952 09 501 eller e-post: inhsei@online.no
Påmeldingsfrist: Måndag 10. mai 2021
Pris oppstillingsplass m/straum: kr 200,- pr døgn
Eigenandel treff: kr 250,- (dekkjer tur og middag laurdag)
Campingplassen har både enkeltrom og dobbeltrom til leige. Pris enkeltrom kr 450 pr døgn og for dobbeltrom (2 pers) kr 550 pr døgn.
For bestilling av rom er det eigen bestillingsfrist – 1. april
Klubben har fått leiga befalsmessa som vi kan bruka dersom dårleg vær. Årsmøtet laurdag kveld skal være her.

Fredag:
kl. 17.00 Velkomen, kaffi og nysteikte vaflar

Laurdag:
kl. 11.00 Utflukt til Lista fyr og Nordberg fort
kl. 18.00 Felles samling i kafeen med årsmøte, middag og klubb-lotteri. Husk å ta med gevinst.

Sundag:
kl. 15.00 Hesteskokasting
Kl. 16.00 Felles grilling (alle ordnar med eigen grillmat)

Måndag: Avslutning / Pakking / Heimreise

Hausttreffet, 29. juli – 1. august, Fjellsyn Camping, Dalholen Folldal

Påmelding til Alf Seim, mobil: 952 09 501 eller e-post: inhsei@online.no
Påmeldingsfrist: 10. juli 2020
Pris oppstillingsplass m/straum kr 270,- pr døgn
Eigenandel treff: kr 300,- (dekkjer tur og middag fredag)
Fredag er avsett til heildagstur. I år skal vi på busstur gjennom Norges lengste sæterdal, Einungdalen. Vi skal ha med oss naturfotograf Bjørn Bredbakken som guide. Vi skal innom Romsdalssetra kor det og er mogleg for å kjøpa seg alt frå kaffi til tradisjonell sæterkost.
Dersom det er interesse for, kan vi og leggja turen innom galleriet til Bjørn Bredbakken.
Seinare på kvelden skal vi ha fellesmiddag på campingplassen. Maten blir levert frå Bresjø-seter matopplevelser.

Torsdag:
kl. 17.00 Velkomen, kaffi og nysteikte vaflar

Fredag:
kl. 11.00 Heildagstur
Reknar med å vera tilbake på campingplassen rundt kl 16.00
Kl. 19.00 Felles middag på kafeen på campingplassen

Laurdag:
kl. 15.00 Hesteskokasting
Kl. 16.00 Felles grilling (alle ordnar med eigen grillmat)
Kl. 18.00 Fellessamling i kafeen med klubb-lotteri

Sundag:
Avslutning / Pakking / Heimreise

Krabbetreffet, 13. – 15. august, Skadberg Camping, Nordre Eigerøy

Påmelding til Gunleiv Engedal, mobil: 976 98 993 eller e-post: tonejengedal@gmail.com
Påmeldingsfrist: Måndag 2. august 2020
Pris oppstillingsplass m/straum kr 250,- pr døgn

Fredag:
Oppsetting av telt.
Setting av krabbeteiner. Atterhald om nokolunde bra vær.
kl. 17.00 Velkomen, kaffi og nysteikte lappar.

Laurdag morgon:
Trekking av teiner
Kl. 19.00 Vi koser oss med rikeleg og god sjømat
Kostnad med kjøp av mat vert delt på tal treffdeltakarar, erfaring frå tidlegare treff vil denne liggja på rundt 150 kroner pr. person
Klubb-lotteri – husk og ta med gevinstar

Sundag: Avslutting / Nedrigging av telt / Heimreise

Generell info

Det ordinære årsprogrammet omfattar 3 treff. Treffa blir lagt til ulike campingplassar i sør/midt Norge. Vi prøver å finna plassar med god standard, men unngår store familieparkar.

For dei som ikkje har bobil /vogn, legg vi til rette for alternativ innkvartering enten i hytte eller leiligheit. Unnataket er Krabbetreffet der vi ikkje tilbyr dette. Dersom nokon ønskjer å nytta telt, legg vi til rette for det.

Vi reserverer ein del oppstillingsplassar /hytter og avtalar pris. Difor er det nødvendig med påmelding. Medlemmene får påminning om treff og påmeldingsfrist gjennom SMS/e-post.

Kontingenten (for tida kr 200) gjeld heile familien. Dessutan er gjester som ønskjer rusfritt camping-samvær alltid velkomne på samlingane våre.

Vi har ikkje særskild «treffavgift», men treffdeltakarane tar med ein liten gevinst til ei utlodding for å dekka kostnader med treffet. Kostnader med tur/fellesmåltid kjem i tillegg. Deltakarane tek med mat og drikke til felles grilling.

Om aktivitetane i klubben

Pinsetreffet
I pinsehelga har vi samling med m.a. årsmøte, val av styre, felles utflukt og samvær rundt grill.

Hausttreffet
Dette treffet prøver vi å plassere i ulike landsdelar slik at flest mulig over tid får rimeleg reise­avstand.

Krabbetreffet
Dette blir alltid avvikla i august, på Skadberg Camping på Eigerøya, nær Egersund. Programmet – som er noko avhengig av bra ver – er dominert av sjømat grilling.

Typisk treffprogram

Fredag: Innsjekking, oppstilling. Rigging av møtetelt. Kl 17: Gjensyn – kos med nysteikte vafler og kaffi. Klubben ordnar med vafler m.v.
Laurdag: Felles tur til eitt eller anna turistmål innan rekkevidde frå treffplassen. Pinsetreffet: Årsmøte kl 18, middag kl 19. Elles: Hesteskokasting med premiering kl 15. Grilltenning kl 17. Klubben ordnar med felles grillar. Utlodding.
Sundag: Utsjekking og avreise.

Formelt varer treffa frå fredag til sundag (til måndag i pinsa), men de kan gjerne kome tidlegare i veka eller bli fleire dagar.