Folket ønsker lavere båtpromille

Folket ønsker lavere båtpromille

Publisert: 18. januar 2021

Hele 71 prosent mener vi bør ha samme promillegrense til sjøs som på veien. En undersøkelse gjort for MA – Rusfri Trafikk sommeren 2020 av Kantar TNS Gallup, viser et overveldende flertall for å senke dagens promillegrense for fritidsbåtførere fra 0,8 til 0,2.

Ser strengt på båtfyll

Lavere promillegrense til sjøs, mener folket, og det betyr at norske velgere ser mye strengere på båtfyll enn flertallet på Stortinget. Folk flest mener altså at båt og drikking ikke hører sammen, og de ønsker samme promillegrense for båtførere som for bilførere. MA – Rusfri Trafikk jobber for å få forandret promillegrensen til sjøs. Så sent som våren 2020 stemte stortingsflertallet nei til et forslag om å redusere promillegrensen for fritidsbåtførere. Det samme skjedde i 2019 og i 2015.

Hele en av fire fritidsbåtførere innrømmer at de synes det er greit å drikke alkohol mens de kjører båt. Blant menn er andelen 29 prosent, mens bare 14 prosent av kvinnene har samme holdning. Undersøkelsen viser at befolkningen vil ha stor forståelse for en reduksjon av promillegrensen, slik blant annet svenskene har hatt suksess med.

Les mer om hvordan promillen virker her.

promillekjøring til sjøs

Med 0,8 i promille er dømmekraft og reaksjonsevne svekket

Dagens fritidsbåter er både store og hurtiggående. Båter som kan komme opp i 35-40 knop har et voldsomt skadepotensial, og i en fritidsbåt er du ganske ubeskyttet.
Ved 0,8 i promille er du såpass beruset at det ikke er noen som helst tvil om at både dømmekraften og reaksjonsevnen er svekket.

Mangel på kunnskap

Samtidig avdekket undersøkelsen store kunnskapshull om alkoholgrensene for båtførere. Bare 37 prosent vet at den faktiske promillegrensen er på 0,8 promille. 34 prosent tror den er 0,5, mens 20 prosent tror den er 0,2.

Det er ganske oppsiktsvekkende at så mange ikke vet hvilke regler som gjelder for båtførere, men det er naturligvis positivt at de fleste tror at grensen er lavere enn den faktisk er. Dette styrker etter vår mening inntrykket av at politikerne er i kraftig utakt med befolkningen.

Lær mer om alkovett på sjøen her.