Ulykker med fritidsbåter

Ulykker med fritidsbåter

Publisert: 22. januar 2021

I perioden 2014 - 2020 mistet hele 193 personer livet i fritidsbåtulykker i Norge. Dette gir et gjennomsnitt på 27 personer pr år. I 2020 ble det registrert 20 dødsfall knyttet til bruk av fritidsbåter, ti av disse skyldtes rus.

Ifølge tall fra Sjøfartsdirektoratet var minst ti av de døde påvirket av alkohol/rus i ulykkene i 2020. I 2019 var det åtte personer. Direktoratet understreker at det sannsynligvis dreier seg om store mørketall ettersom en del av de døde ikke blir obdusert og noen blir aldri funnet.

I 2020 er det fire som pr dags dato har ukjent rus-status. I perioden 2015 til 2018 var rus-status ukjent på hele 55 prosent av de omkomne.

Statens havarikommisjon for transport kartla alle fritidsbåtulykker i 2018. Les rapporten her.

 

 

I Meld. St. 30 Samhandling for betre sjøtryggleik blir det påpekt at personskader som følge av ulykker er en stor utfordring for folkehelsen og at pålitelig statistikkgrunnlag er viktig for å danne kunnskap om, og forebygge, ulykker og skader.  Regjeringen ber om at Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med Hovedredningssentralen, Redningsselskapet, politiet og forsikringsselskapene, utarbeider et bedre fakta- og statistikkgrunnlag knyttet til fritidsbåtulykker.