Ulykker med fritidsbåter

Ulykker med fritidsbåter

Publisert: 22. januar 2021

I perioden 2017 - 2022 mistet 161 personer livet i fritidsbåtulykker i Norge. Dette gir et gjennomsnitt på 27 personer pr år.

Ifølge tall fra Sjøfartsdirektoratet ble det i 2022 registrert 34 dødsfall knyttet til bruk av fritidsbåter, 16 av disse var ruspåvirket, og 14 (av de 16) omkom ved drukning uten flyteplagg. For samtlige av disse ble promillen registrert til over 0,8, men unntak av ett tilfelle der promillen var 0,4.

I 2021 var det 26 omkomne i 22 ulykker. 35 % av disse var påvirket av alkohol/rus. Direktoratet understreker at det sannsynligvis dreier seg om store mørketall ettersom en del av de døde ikke blir obdusert og noen blir aldri funnet. I perioden 2015 til 2018 var rus-status ukjent på hele 55 prosent av de omkomne.

Sjøfartsdirektoratet har lagt la frem sin årsrapport for dødsulykker med fritidsfartøy i 2022. Les rapporten her.

 

 

I Meld. St. 30 Samhandling for betre sjøtryggleik blir det påpekt at personskader som følge av ulykker er en stor utfordring for folkehelsen og at pålitelig statistikkgrunnlag er viktig for å danne kunnskap om, og forebygge, ulykker og skader.  Regjeringen ber om at Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med Hovedredningssentralen, Redningsselskapet, politiet og forsikringsselskapene, utarbeider et bedre fakta- og statistikkgrunnlag knyttet til fritidsbåtulykker.