Slik virker alkohol på kroppen

Slik virker alkohol på kroppen

Publisert: 02. mars 2021

Allerede ved 0,2 i promille begynner presisjon og reaksjonsevne å bli dårligere, og evnen til selvkritikk svekkes.

 

Forbrenning av alkohol

Alkoholforbrenningen foregår vanligvis med konstant hastighet. Promillen i blodet synker med ca. 0,15 per time fra inntak. Gjennomsnittlig faller alkoholkonsentrasjon i blodet med ca. 0,12-0,18 promille per time hos både kvinner og menn. Dette innebærer at noen personer forbrenner 0,12 promille per time, noen forbrenner 0,18 promille per time, mens de fleste forbrenner ca. 0,15 promille per time. Ved lav promille, under Vegtrafikklovens grense på 0,20 promille, går forbrenningen litt saktere enn ved promiller høyere enn 0,20.

Konsentrasjonen av alkohol (promillen) man får i blodet er avhengig av kroppsvekt og kjønn. Kvinner har generelt mindre kroppsvæske, høyere fettprosent og færre enzymer som bryter ned alkohol i magesekken enn menn, så de får raskere høyere promille. Om man har spist eller ikke, har også betydning. De fleste vil kjenne en påvirkning ved 0,5 promille i blodet. En festpromille vil for mange personer ligge på mellom 0,5 og 1 promille alkohol i blodet, mens en promille på 3 eller høyere kan være dødelig.

Varigheten av rusen varierer og henger sammen med mengden alkohol som drikkes. Alkohol forbrennes hovedsakelig i leveren, men noe forbrennes i magesekken allerede før det kommer over i blodet. Vanligvis faller alkoholkonsentrasjonen i blodet med 0,12-0,18 promille per time. Alkohol kan påvises i urin lenge etter at det ikke lenger kan påvises i blodet.

Les mer om promille og forbrenning i faktaark om alkohol fra Oslo Universitetssykehus.

Antall alkoholenheter

Når du teller antall alkoholenheter, må du også vurdere størrelsen på glassene. En halvliter pils tilsvarer for eksempel 1,5 enhet alkohol. Har du drukket én alkoholenhet har du alltid fått samme mengde ren alkohol i kroppen, enten det for eksempel er 0,33 liter pils eller 0,04 liter brennevin.

Eksempler på 1 alkoholenhet

  • En flaske (33 cl) pils på 4,5 vol %
  • Et lite glass vin (12,5 cl) på 12 vol %
  • Et enda mindre glass sterkvin (7,5 cl) 20 vol %
  • Et svært lite glass brennevin (4 cl) 40 vol %

 

En standard alkoholenhet inneholder ca.12 gram alkohol.

Bakrus – hva hjelper?

Bakrus får man etter høyt alkoholinntak. De vanligste symptomene er hodepine, kvalme, uvelhet og uro. Har du drukket store mengder alkohol og vært beruset over mange timer, vil kroppen og særlig hjernen tilpasse seg alkoholinntaket og man kan neste dag våkne i «bakrus». På Oslo universitetssykehus sine nettsider finner du råd om hvordan du kan unngå bakrus og hva som ikke virker for å raskere kunne bli kvitt bakrusen. Det skulle ikke komme som noen stor overraskelse at det mest effektive virkemidlet mot bakrus er å drikke moderat, gjerne også vann og annen alkoholfri drikke i tillegg.

Hva er alkohol?

Alkohol er egentlig en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer, men brukes i dagligtale om drikker som inneholder det rusgivende stoffet etanol. Etanol er et lovlig rusmiddel i Norge for personer over 18 år. For å kjøpe drikker med over 22 volumprosent etanol må du være minst 20 år. Moderat alkoholbruk er sosialt akseptert, og forholdsvis vanlig i de fleste miljøer i Norge.

Tresprit som er metanol, er en annen type alkohol som omdannes til giftige stoffer i kroppen. Dette kan føre til blindhet, varige hjerneskader eller død. Ulovlig fremstilt etanol inneholder enkelte ganger farlige mengder metanol. Du bør derfor ikke drikke smuglersprit, hjemmebrent eller alkohol du ikke vet hvor kommer fra!