×

Melding

Failed loading XML...

Alkolås bilde2
MA - Rusfri Trafikk har som mål at alle nye biler skal ha alkolås. Hovedhensikten med alkolås er økt trafikksikkerhet ved å redusere mulighetene for å kunne kjøre med promille. I tillegg er alkolåsen et kvalitetssikringsverktøy som gir ytterligere trygghet for persontransporten.

De tradisjonelle tiltakene mot promillekjøring er politikontroll og opplysningsvirksomhet. Det er ressurskrevende å kontrollere promillekjøring i trafikken. Derfor er det behov for flere virkemidler for å redusere omfanget av promillekjøring. Bruk av alkolås bør derfor bli en naturlig del av en systematisk sikkerhetstenkning i veitransporten.

I mars 2018 vedtok Stortinget at det skal være krav om alkolås i alle norskregistrerte busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag på veg. Dette kravet trer i kraft 1. januar 2019, Kjøretøy som allerede er registret må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift. Forskift om alkolås og oppdatert Vegtrafikklov er tilgjenglig på Lovdata. 

EU har foreslått at det skal stilles krav til bilprodusentene om at de skal legge til rette for ettermontering av alkolås i personbiler. Myndighetene avventer krav om alkolås i drosjer. Inntil dette skjer ønsker ikke myndighetene å innføre krav om alkolås i drosjer.

Les mer om alkolås i vår rapport om rus i trafikken i Norge og internasjonalt.

Veileder vegvesen2
Statens vegvesen innførte alkolås på alle sine tjenestebiler allerede i 2007. I 2013 sendte de ut en veileder til alle norske kommuner og fylkeskommuner. Den er fortsatt aktuell. Veilederen gir informasjon om hvorfor og hvordan transportører skal anskaffe og bruke alkolås i sine kjøretøy, og den har tips om alt fra innkjøp og installasjon til hvordan ledelsen bør forankre en alkolåspolicy i sin virksomhet.
Last ned veilederen her

Trafikksikkerhetseffekt av alkolås
Mange av de som mister førerkortet for promillekjøring fortsetter å kjøre uten og ofte i fylla. De som får installert alkolås i stedet for å miste føreretten kjører mye mindre i fylla enn de som kun blir fratatt førerkortet. Du finner mer informasjon om trafikksikkerhetseffekten av et alkolåsprogram i TØI sin Trafikksikkerhetshåndbok.

European Transport Safety Council (ETSC) har også gitt ut en rapport med guidelines for alkolås og rusprogrammer for land som ønsker å ta i bruk alkolås som alternativ til inndragning av førerkort. Du finner rapporten her.

Det har vært gjennomført mange evalueringer av trafikksikkerhetseffekten av et alkolåsprogram. Evaluering av Finlands alkolåsprogram kan du finne her. Sverige har gjennomført flere slike studier. I 2007 gjennomførte TØI en evaluering av alkolåsprogrammet som ble satt i gang i 2003. Les mer her. Statens väg og transportforskning (VTI) gav ut i 2007 og 2017 rapporter om effekten av alkolås i trafikken.

Alkolås ble i 2004-2006 prøvd ut i busser på Lillehammer for å undersøke sjåførenes aksept for alkolås og hvordan alkolås virker i praksis i kollektivtransport. Les mer her.

Last ned folderen Alkolås for bedrifter 

 

Sist oppdatert: November 2018