Politiets ruskontroller

Politiets ruskontroller

Publisert: 22. april 2021

Politiet har myndighet til å stoppe personer de mistenker for ruspåvirket kjøring, enten det dreier seg om alkohol, narkotika eller medikamenter. De kan også inndra førerkortet dersom føreren har gjort et lovbrudd som er alvorlig nok.

Politiet gjennomfører målrettede ruskontroller på tider og steder der man kan mistenke ruskjøring. For å øke den faktiske oppdagelsesrisikoen, er det også bestemt at alle trafikkon­troller minimum skal inneholde kontroll av førerrett og om vedkommende er ruspåvirket. Hvert år blir i overkant av 10 000 førere anmeldt med mistanke om ruspåvirket kjøring. De senere årene har mer enn halvparten av disse vært førere mistenkt for annen rus enn alkohol.

Utrykningspolitiet (UP) har et operativt fagansvar for politiets trafikktjeneste. I tillegg til økt bruk av alkometer for å avdekke flere ruspåvirkede førere, er bruk av metoden «tegn og symptomer» og analyse av spytt viktig for avdekking av annen rus enn alkohol.

Politiets ansvar for ruskontroller

I den Nasjonale tiltaksplan for trafikksikkerhet så har politiet forpliktet seg til og teste alle førere som stanses i politiets trafikkontroller for ruspåvirkning.

Promillekontroller har som formål å sørge for at førere kjører med ulovlig promille. Jo høyere risiko det er for en promillekontroll sammen med de forventede straffereaksjonene, har en avskrekkende virkning mot å kjøre med ulovlig promille som i Norge er 0,2 promille. Desto mer førere opplever at det ofte blir gjennomført politikontroller, og at kontrollene er uforutsigbare, desto større avskrekkende virkning vil kontrollene ha ifølge teorien.

Les mer om effekten av promillekontroller i TS-håndboka til Transport økonomisk institutt: 8.7 Promillekontroller – Trafikksikkerhetshåndboken