Omfanget av rus og ruskontroller i veitrafikken

Omfanget av rus og ruskontroller i veitrafikken

Publisert: 18. januar 2021

Forfatter: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

Politiet har forpliktet seg til å foreta promilletesting av alle som stoppes i en trafikkontroll. Likevel ser vi at antallet ruskontroller går ned. Mens det i 2005 ble gjennomført 1,8 mill. ruskontroller ble det i 2019 gjennom ført 945 000 ruskontroller.

UP økte sine ruskontroller fra 530 000 til 635 000 i fra 2018 til 2019. Men det øvrige politiet reduserte antallet ruskontroller i samme periode fra 400 000 til 310 00. Dette gir grunn til bekymring da vi vet at tilfeldige trafikkontroller er viktig for den enkelte bilførers subjektive oppdagelsesrisiko. Hovedårsaken til at antallet rustatte har gått opp er at politiet har fått bedre utstyr til å avdekke rus i trafikken. Både spyttester og nummergjenkjenningssystem (ANPR) har bidratt til dette. Les mer om det her. 

Politiet gjennomførte i samarbeid med Oslo Universitetssykehus i 2016/17 en vegkantundersøkelse om bruk av alkohol, rusmidler og andre trafikkfarlige legemidler blant motorvognførere i vanlig trafikk på Østlandet. Du finner hele rapporten her. Andelen som testet positivt på alkohol var 0,2 %. Det samme som man fant i en tilsvarende undersøkelse i 2009.

Ring 110

Politiet oppfordrer til at du kontakter dem hvis du mistenker noen for å fyllekjøre eller mistenker at noen har tenkt å kjøre i beruset tilstand. Ring 110!

Rusanmeldelser og ruskontroller 2014-2020