Grenser for andre stoffer enn alkohol

Grenser for andre stoffer enn alkohol

Publisert: 22. januar 2021

Forfatter: Anne Beate Budalen

Det er ikke bare alkoholpåvirkning som er et problem i forhold til trafikksikkerheten. Det kan dreie seg om legale medikamenter i foreskrevne mengder eller overforbruk av slike og illegale narkotiske stoffer. Fortsatt er det mange som ikke er klar over at Norge har faste grenser for hvor mye legemidler eller narkotika en kan ha i blodet under bilkjøring.

Straffbarhetsgrenser er innført for en rekke legemidler og rusmidler i tillegg til alkohol. Dette omfatter blant annet beroligende midler og sovemedisiner. I tillegg til en del legemidler finner en narkotiske stoffer som cannabis, LSD og forskjellige opioider og sentralstimulerende stoffer som amfetamin, kokain og MDMA på lista. Forskriften kan du lese her.
Grensene gjelder ikke for legemidler som er foreskrevet av lege. Dersom et stoff som står på listen er foreskrevet av tannlege eller lege (for eksempel Valium), gjøres det fortsatt en individuell sakkyndig vurdering før eventuell straff fastsettes. Dette må også gjøres dersom føreren har vært påvirket av stoff som ikke står på listen. Les mer om medikamenter på våre sider.

Grensene ble innført i 2012 og gjelder nå for 28 stoffer av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol, tilsvarende alkoholpromille på 0,2. For 22 av stoffene er det i tillegg fastsatt straffeutmålingsgrenser tilsvarende 0,5 og 1,2 promille alkohol. Les mer om fakta om rusmiddelgrenser i trafikken. Her finner du også en oversikt over de forskjellige stoffene det er satt faste grenser for.

En har et stort ansvar for selv å vurdere om en bør kjøre eller ikke. Varseltrekant på medisinpakningen er et varsko om at medikamentet for mange kan påvirke kjøreferdigheten, men er ikke et absolutt forbud mot å kjøre. Det spørsmålet bør en ta opp med legen. Selv om det ikke er varseltrekant på forpakningen, betyr det ikke at det er «fritt fram». Enkelte kan bivirkninger som påvirker kjøreferdigheten. En må også holde seg til de foreskrevne doseringer. Ellers kan en lett bli snakk om påvirkning i forhold til vegtrafikkloven.