Bilder 4879 redusert

MA – Rusfri Trafikk anbefaler at du kun kjøper alkolås som oppfyller siste CENELEC-standard EN50436-1:2014 eller EN50436-2:2014.

Disse to standardene oppfyller nødvendige krav til kvalitet og pålitelighet. I tillegg kan det gjøres noen individuelle tilpassede spesifikasjoner for deg. Alkolåsen kan programmeres for å kreve tilfeldige retester i spesifiserte intervaller. Da må sjåføren finne et stoppested for å avlegge en pusteprøve under kjøreturen. Dersom testen gir utslag vil føreren bli instruert til å parkere kjøretøyet og skru av motoren.

Fra 1. januar 2019 er det krav om alkolås i alle norskregistrerte busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag på vei. Kjøretøy som allerede er registret må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift. Du finner kravet til alkolås i § 2 i alkolåsforskriften. Alkolåsen skal ha et testsertifikat på at den tilfredsstiller EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014 utstedt av et akkreditert laboratorium, eller ha godkjenning fra en EU- eller EØS-medlemsstat for bruk i persontransport mot vederlag på veg. Det siste betyr at om en annen EU- eller EØS-medlemstat har godkjent en alkolås til å kunne brukes i kollektivtransport kan den benyttes. Bla. har England en egen offentlig godkjenningsordning for teknologi som benyttes i det offentlige.

Kjøretøy som allerede har installert alkolås ved ikrafttredelse av denne forskrift kan fortsatt benytte denne så fremt den tilfredsstiller EN 50436-1:2007 eller EN 50436-2:2007 eller nyere standard. Det er et unntak fra regelen og det er hvis kjøretøyet allerede har installert alkolås 01. januar 2019 etter standarden fra 2007. Den kan da benyttes videre, men for eksempel ikke flyttes over i et annet kjøretøy som faller inn under alkolåsforskriften. Dette vil gjelde en rekke busser som har fått installert alkolås gjennom anbudskrav og andre som har montert alkolås frivillig.

Alkolåsen skal ha og ha en komponent-typegodkjenning (E-merket) etter gjeldende regelverk for elektromagnetisk kompatibilitet for kjøretøy.

Arbeid på en alkolås skal utføres på et godkjent alkolåsverksted, jf. kapittel 3, eller ved fabrikkmontering gjennom kjøretøyfabrikanten. Les mer om krav til alkolåsverksteder, godkjenning mv her.

Skal du montere alkolås etter dette regelverket, må du ha en alkolås som er godkjent etter ovennevnte standarder, være e-merket og monteres hos et godkjent alkolåsverksted. Du finner alkolåsforskriften her: Forskrift om alkolås

Bruksområder
En alkolås kan også benyttes av private og for kvalitetssikring av transporter i for eksempel taxiselskap, lastebilfirmaer og andre som bruker bil i sitt arbeid.

 

Oppdatert november 2018.