Krav til godkjenning av alkolåsverksteder

Krav til godkjenning av alkolåsverksteder

Publisert: 26. januar 2021

Verksteder som ønsker å ettermontere alkolås i kjøretøy som faller inn under lovkravet om alkolås i busser og minbusser, må ha en godkjenning fra Statens vegvesen. De må da søke om å bli godkjent alkolåsverksted ved å gå inn på Statens vegvesen sine nettsider.

Blir verkstedet godkjent og oppfyller vilkårene i alkolåsforskriften får de et godkjenningsbevis. Verkstedet blir da registrert i Statens vegvesen sitt elektroniske register, som inneholder opplysninger om virksomheter som har søkt om godkjenning og alle virksomheter som har eller har hatt godkjenning. Hvis du lurer på om verkstedet du har tenkt å benytte er et godkjent alkolåsverksted, kan du selv sjekke det ved å gå inn på Statens vegvesen sine sider: Finn godkjent verksted. Der finner du også om et verksted er godkjent for å montere alkolås. Du kan enkelt velge «Arbeid på alkolås» i menyen på siden.

Ambulerende verkstedvirksomhet
Arbeidet med montering m.m. av alkolås krever ikke mye av de lokalene som benyttes i arbeidet. Utover det utstyret som brukes i forbindelse med service, kreves det ikke mer enn håndverktøy. Verksteder som f.eks. søker kun med en kontoradresse, og oppgir at det kun skal være et ambulerende alkolåsverksted, vil kunne få godkjent alkolåsverksted under forutsetning av at arbeidet som skjer ute, gir tilgang på utstyr, aktuelt regelverk og monteringsanvisning på alle steder der montering av alkolås skjer. I tillegg må det for Statens vegvesen sitt tilsynspersonell være tilgang til kontorlokalet som er oppgitt for å kunne foreta tilsyn med for eksempel virksomhetens kvalitetssystem.

Installasjonsbekreftelse ved ettermontering
Installasjonen skal dokumenteres med en bekreftelse fra den personen som har utført installasjonen, og den skal alkolåsverkstedet sørge for lagres i fem år. Se § 12 i alkolåsforskriften.