Promillemåling på hotell

Promillemåling på hotell

Publisert: 26. mars 2024

Promillemåling på hotell er et tilbud der gjestene får muligheten til å kontrollere sin promille dagen derpå, før hjemreise. Det er helt frivillig og kun for egen sikkerhet.

Hva er promillemåling på hotell?

Gjestene kan enkelt forespørre en promilletest ved utsjekk. De betaler en sum fastsatt av hotellet og kan umiddelbart blåse. Kostnaden per test dekker utgifter knyttet til innkjøp av promillemåleren, munnstykker og kalibrering.

Vi anbefaler at hotellet legger opp en informasjonsplaktat (størrelse A5) i resepsjonen slik at gjestene er klar over tilbudet. Alternativt kan informasjon også distribueres til rommene, men dette er opp til hvert enkelt hotell.

Optimalt sett bør et slikt tilbud være helårlig, da det også vil bidra med kontinuerlig inntekt til hotellet i form av kostnaden per test. Likevel kan det av ulike grunner være krevende å gjennomføre til enhver tid. Derfor anbefales det at tilbudet hovedsakelig går over perioder med ekstra kundetrykk, slik som store ferier, helger, julebordsesong etc.

Ønsker du å vite mer? Ta gjerne kontakt med oss for et digitalt møte, eller send ditt spørsmål til kristin.hegna@marusfritrafikk.no 

Hva kreves?

Alt man trenger for å gjennomføre tilbudet er en godkjent promillemåler til profesjonelt bruk, munnstykker, samt påse at måleren er kalibrert. Sistnevnte skal gjøres ca. én gang i året, eller etter et gitt antall målinger. Det kreves også én eller flere ansatte som er opplært i bruk av måleren.

I praksis fungerer det slik:

  1. Gjestene ber på eget initiativ om å få ta en test ved utsjekk.
  2. En ansatt tar betaling og klargjør promillemåleren.
  3. Gjesten blåser og får umiddelbart opp eget promillenivå i displayet.

Hele prosessen tar omkring ett minutt.

Vi legger trykk på at måleren skal være godkjent til profesjonelt bruk (etter standarden EN 15964:2011). Dette er for å sikre et pålitelig resultat.

Tilbakemeldinger

Sundvolden hotel ved Tyrifjorden har tilbudt sine gjester promillemåling i en årrekke. De rapporterer om svært gode tilbakemeldinger.

– Vi har utelukkende gode erfaringer. Mange av gjestene benytter seg av tilbudet, som oftest hvis de kommer i større grupper. Gjestene synes der både er gøy og verdifullt å få muligheten til å være på den sikre siden før de setter seg i bilen. Vi tar 50 kr per test, noe som dekker administrasjonskostnadene, sier resepsjonsansvarlig på Sundvolden, Mette Kirstine Nielsen.

Da MA – Rusfri Trafikk var til stede på Sundvolden like før julen 2023, kunne også gjestene selv rapportere om et godt tilbud.

– Dette var nytt for meg, men veldig gøy å få prøve. Det er en ekstra trygghet og det burde være standard på alle hoteller, sa gjest på hotellet, Håvard Stokke.

– Det er tydelig at hotellet tar et viktig ansvar. Samtidig synes jeg 50 kroner for å vite at man er kjørbar, er en svært lav sum å betale, fortsatte Gard Frydenlund.

Tre gode grunner

Kunnskap og holdninger:

Det finnes flere grunner til at promillemåling på hotell er en god idé! Først og fremst er det et godt og enkelt bidrar til norsk trafikksikkerhetsarbeid og Nullvisjonen (ingen skal dø i trafikken innen 2050). Daglig kjøres det nemlig rundt 200 000 km av alkoholpåvirkede bilførere i Norge. Veikantundersøkelser har også vist en økning i promille tidlig lørdag og søndag.

De færreste ønsker å kjøre med promille, men vi opplever stor mangel på både kunnskap og verktøy til å sjekke seg. Det er derfor grunn til å tro at muligheten til promillesjekk før hjemreise vil ha positiv effekt på tallene. Ved å tilby gjester promillemåling, fjerner man tvilen dagen derpå. Avhengig av resultatet, vil gjestene også lære om egen forbrenningstid, noe de kan ta med seg videre.

Bedriftsperspektiv:

Hotellene MA – Rusfri Trafikk har vært på har fått utelukkende gode tilbakemeldinger. Hotellet fremstår som en ansvarlig bedrift som bryr seg om sine gjester før, under og etter oppholdet.

Trafikksikkerhet:

Et tiltak som dette vil ikke fjerne alle ruskjørere, men det vil bidra til statistikken. Jo flere aktører som jobber samlet mot Nullvisjonen, jo nærmere kommer vi. Trafikksikkerhet begrenser seg ikke til én sektor eller ett innsatsområde, men det er et resultat av fellesskapet i samfunnet.