Trafikksikkerhet på tilbud – halv pris på medlemskap!

Bli medlem nå

Visste du at over 10 000 personer blir anmeldt for fyllekjøring årlig? Vi vil gjerne ha deg med på laget for å redusere rus i trafikken.

Hvorfor bry seg?

En av fire dødsulykker skyldes rus. Mørketallene er store, og rus i trafikken er et omfattende samfunnsproblem. Vi skal være en tydelig stemme ovenfor politikere og publikum i arbeidet for en trafikk uten rus.

Bli med på laget du også. Nå har vi  halv pris på medlemskap første året, og blir du medlem bidrar du til en rusfri trafikk.

Ja, jeg vil stoppe fyllekjøringen og bli medlem.

Her kan jeg lese om medlemsfordeler.

Pssst: Halv pris første året

Premium medlemskap med to gratis bilberginger koster ordinært kr. 930. Nå koster det kun kr. 465.

Premium medlemskap koster ordinært kr 630. Nå koster det kun kr. 315.