Hvorfor bry seg?

Bli medlem nå

Visste du at rundt 10 000 personer blir anmeldt for fyllekjøring årlig? I høst har vi kampanjepris på alle medlemskap, og vi vil gjerne ha deg med på laget for å redusere rus i trafikken.

En av fire dødsulykker skyldes rus. Mørketallene er store, og rus i trafikken er et omfattende samfunnsproblem. Vi skal være en tydelig stemme overfor politikere og publikum i arbeidet for en trafikk uten rus.

Bli med på laget du også. Nå har vi halv pris på medlemskap første året, og blir du medlem bidrar du til en rusfri trafikk.

Ja, jeg vil stoppe fyllekjøringen og bli medlem.

Her kan jeg lese om medlemsfordeler.

Trafikksikkerhetsløftet