Bilredning - MA Autohjelp - markedets beste?

Bilredning - MA Autohjelp - markedets beste?

 STivlz1zRmWqOdFK0-6r9G4CEfSyP9UGVKzPWKdn9oYs1j1GqLhcokCAMM3kiyeAKnBbO5nLjUJL6axonKbJjE3 0iSMVuMhVMcmDZIhzHkU5LAdBfj2qtpVKqpDnS2-A-komprim

Får du trøbbel på veien?
En av markedets beste bilredningsavtaler: MA Autohjelp hos Viking!

Som MA- og Ung i trafikken-medlem med Autohjelp har du rett til to kostnadsfrie assistanser i året. Utover disse vil det oppkreves en egenandel fra og med assistanse nummer tre. Første egenandel er 100 kr, deretter øker egenandelen med 100 kr pr assistanse.

Oppdraget du vil ha hjelp til, må godkjennes på forhånd av MA Autohjelp hos Viking.

Ring MA Autohjelp tlf. 800 30 008 (fra utlandet +47 22 68 50 09). Ha ditt medlemsnummer klart.
Det er kun disse numrene som gjelder for MA Autohjelp. Du får god service og rask hjelp!

Medlemskapet gjelder ved assistansebehov i hele Europa under forutsetning av at tjenesten er tilgjengelig lokalt i de enkelte land.

VIKTIG:
Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og ikke avbestilles, må betales av medlemmet!

Medlemsvilkårene for MA Autohjelp: Les her.

MAs medlemmer i følgende kategorier er dekket av MA Autohjelp:
- Ordinært MA m/autohjelp
- Honnørmedlem MA m/autohjelp
- Familiemedlem MA (ektefelle/samboer)
- Plussmedlem Ung i trafikken

MA Autohjelp gjelder for deg som person og er knyttet til biler som:
-
eies av medlemmet.
-
tilhører andre personer i medlemmets husstand, men som kjøres av medlemmet.
- er registrert på et firma og medlemmet er fast bruker av bilen.
- som har gyldig kasko- eller delkasko forsikring. Vekt opp til 5 tonn.

Dekningen gjelder ikke for:
- h
usstandsmedlemmer som ikke er medlemmer i MA
- b
iler med utenlandske skilter
-
biler i kommersiell tjenestebruk
- biler med prøveskilter

NB! Motorsykler, mopeder og fire-hjulinger krever tilleggsdekning.

Sjekk om du trenger tilleggsdekning:
- Hvis bilen kun er ANSVARSFORSIKRET, får du MA Autohjelp ved å betale en tilleggsdekning på kr 330,- pr. år i tillegg til medlemskontingenten.
-
Du får MA Autohjelp for MOTORSYKKEL, MOPED OG FIRE-HJULING ved å betale en tilleggsdekning på kr 330,- pr. år i tillegg til    medlemskontingenten.
- Ved driftsstans over 24 timer får du GRATIS LEIEBIL begrenset oppad til kr 2.000,- ved å betale en tilleggsdekning på kr 330,- pr. år i tillegg til medlemskontingenten.
Kontakt MA, så sender vi deg faktura – husk å oppgi kjøretøyets registreringsnummer og hva tilleggsdekningen skal gjelde for.

www.vikingredning.no

Oppdatert november 2018