799 personer kjørte ruspåvirket i januar

799 personer kjørte ruspåvirket i januar

Nyheter

Publisert: 05. februar 2021

Forfatter: Nils Erik Gyland

799 personer ble i årets første måned anmeldt for ruspåvirket kjøring. Det er samme antall som januar i fjor.

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som arbeider for at ingen skal dø av rus i trafikken, frykter at tallene i realiteten er langt verre.

–Politiet og Utrykningspolitiet har ikke mulighet til å avdekke absolutt alle ruskjørere, vi frykter mørketallene er store, sier generalsekretær i organisasjonen, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Politidistriktene med flest anmeldte ruskjørere i januar var Sørøst og øst. Der ble 293 personer luket ut av politiet. Dette var også normalen i 2020.

–Intet nytt under solen. De omtalte politidistriktene var også i toppsjiktet i 2020, sier Kristoffersen, og legger til:

Det er jo sånn sett naturlig, da det bor flest mennesker i dette området. Likevel er det en tankevekker, satt i perspektiv blir over ni personer anmeldt for ruskjøring hver dag på Østlandet.

Unge voksne skiller seg ut
Personer i aldersgruppen 24 – 35 skiller seg spesielt negativt ut på statistikken. Av de 799 anmeldte, er 30 prosent i nevnte alder.

–Det er trist at unge voksne troner øverst på statistikken. De har livet foran seg, men velger å utfordre skjebnen i stedet for å bruke vett og sunn fornuft. Dette er heller ikke et engangstilfelle – tall fra politiets tilstandsanalyse viser at den nevnte aldersgruppen totalt sett er verst.

Oppgang i Sør-vest
I Sør-vest politidistrikt er det en oppgang i anmeldte ruskjørere sammenlignet med januar i fjor. Tallene til UP viser at det i januar 2020 ble anmeldte 85, mot 68 i år. Det tilsvarer nærmere tre daglige rusanmeldelser.

Kristoffersen tror det skyldes tilfeldigheter.

– Jeg tenker at det egentlig er tilfeldig. Det er alltid store mørketall, noe som gjør at det i realiteten er like triste tall over alt. Uansett er det ganske urovekkende, avslutter hun.

Tabellen under viser antallet rusanmeldte summert opp for de siste 12 måneder. Feks er januar i år, summert opp fra februar 2020 tom januar 2021. Da ser vi at de siste månedene i 2020 så har antallet rusanmeldte pr siste 12 måneder gått opp. Trolig vil tallene bli enda høyere, da det er noe etterslep på politiets registreringer.