Norges første promilleboks av sitt slag

Norges første promilleboks av sitt slag

Nyheter

Publisert: 30. april 2024

Forfatter: Nils Erik Gyland

Har du noen gang vært i tvil om du kan kjøre dagen derpå? Eller har du tatt et glass vin på marinaen og er usikker på om du kan ta båten tilbake? Du er ikke den eneste.

Dette er Flinebox – Norges første promilletestingsboks av sitt slag. Med den skal vi gjøre det enkelt for alle å være på den sikre siden før man setter seg bak rattet, enten til lands eller til vanns. Disse skal utplasseres i en rekke norske kommuner, og er et gratis tilbud.

Boksen har hovedsakelig to bruksområder:

 • Sjøpromille: På sjøen er promillegrensen 0,8. Det er derfor lovlig å ta seg et glass eller to til maten for deretter å kjøre båt. Selv om MA – Rusfri Trafikk ønsker senket grense, må vi forholde oss til gjeldende lovverk i vårt arbeid. Med utplasserte bokser som dette, blir det enklere å kontrollere om man bør vente med å ta båten tilbake.
 • Dagen derpå-promille: I veitrafikken er promillegrensen 0,2. Nordmenn flest er lovlydige og de færreste av oss ønsker å kjøre i alkoholpåvirket tilstand. Likevel utgjør mange en stor risiko i trafikken fordi de setter seg bak rattet for tidlig dagen derpå. Dette er ofte et resultat av manglende kunnskap om kroppens forbrenningstid, eller fravær av verktøy til å sjekke seg. Med denne maskinen blir det enklere for alle bilførere å være på den sikre siden dagen derpå.

 

Målet er enkelt: Øke bevisstheten om ansvarlig alkoholkonsum ved å gjøre egentesting av promille tilgjengelig for alle.

Bla videre for å lese mer om maskinen. Klikk her for å se video av hvordan den fungerer.

Hva er dette?

 • Boksen er en maskin som måler alkoholpromille ved hjelp av en implementert Dräger 6000 promillemåler.
 • Den gir også indikasjon på hvor lenge man bør vente med å kjøre, informasjon om straffenivåer m.m.
 • Boksen er utviklet i Belgia, av selskapet Fline. Der er den hovedsakelig utplassert på barer og restauranter.
 • Maskinen måler kun promillenivå som følge av alkoholkonsum. Den gir ikke utslag på andre rusmidler.

Kan jeg stole på resultatet?

 • Ja. Maskinen bruker Dräger promillemåler. De produserer promillemålere til både profesjonelt og privat bruk. De leverer blant annet utstyr til Utrykningspolitiet.
 • Etter inntak av alkohol er det viktig å vente minimum 15 minutter før man tar testen. Ellers vil maskinen gi feilaktig resultat.
 • Testen måler kun promille opp til 1,0. Dette er for å unngå at den blir brukt til å teste «hvem har høyest» i vennegjengen.
 • Merk! Resultatet av testen er kun til informasjon har ingen juridisk verdi. Ved å benytte deg av maskinen, samtykker du til å frita Fline og MA – Rusfri Trafikk fra ethvert ansvar i tilfelle resultatene av testen ikke er lik resultatene av tester utført av juridiske myndigheter. 

Samler maskinen data om meg?

 • Maskinen kan ikke identifisere brukerne og samler heller ikke informasjon som gjør dette mulig på et senere tidspunkt.
 • Maskinen registrerer kun anonym data som kjønn, aldersgruppe, tidspunkt på dagen og hvorvidt en har tenkt til å føre et motorisert kjøretøy.
 • Dette gjøres for å kunne føre statistikk i et befolkningsperspektiv.

Hvorfor trenger vi tiltaket?

 • De siste årene har rundt 20-25 prosent av alle dødsulykker i trafikken hatt rus som medvirkende årsak. Dette tallet endrer seg ikke nevneverdig, uavhengig av de totale ulykkestallene.
 • Samtidig viser politiets KUPP-undersøkelse en markant økning i kjøring med dagen derpå-promille. Holdningskampanjer og lovendringer har med andre ord ikke hatt ønsket effekt.
 • Siden 2017 har 193 personer omkommet i forbindelse med fritidsfartøy på sjøen (tall hentet 14.05-2024). 40 prosent av disse var ruspåvirket. Vi vet ikke promille/rusnivå på disse, men det er grunn til å anta at flere ville ventet med å sette seg bak roret, dersom man hadde hatt mulighet til å kontrollsjekke egen promille i forkant.
 • Med en maskin som denne gjør vi det enkelt og tilgjengelig for alle å være på den sikre siden, før man setter seg bak rattet/roret.

Hvor kan jeg finne nærmeste boks?

Maskinene kan du finne i følgende norske byer (listen oppdateres fortløpende etterhvert som flere blir utplassert):

 • Fredrikstad Quality Hotel. Nygata 6, Fredrikstad
 • Hvaler turistkontor. Torvet 7, Skjærhalden
 • Mandal gjestehavn. Nygata 1C, 4514 Mandal

Slik ser maskinen ut når du først møter den. Ved å klikke på skjermen går du videre. ↓

Fra denne skjermen kan du starte testen. Merk teksten nederst som presiserer at testen kun er til egen opplysning og kan ikke brukes som argumentasjon overfor politi eller andre juridiske myndigheter. ↓

For å få riktig resultat, er det viktig å vente minimum 15 minutter etter inntak av alkohol, før testen tas i bruk. ↓

Maskinen registrerer kun anonym informasjon. ↓

Kjønn. ↓

Alder. ↓

Når spørsmålene er besvart, vil maskinen lyse rødt, samtidig som luken med munnstykker kommer til syne. ↓

Når lyset blir grønt, kan man ta et munnstykke, plassere det i sirkelen som anvist og blåse jevnt til maskinen sier stopp. ↓

Maskinen bruker rundt 15 sekunder på å analysere. ↓

Deretter får du svar på ditt promillenivå. ↓

Dersom maskinen gir utslag, finner du mer informasjon ved å bla mellom sidene. ↓

For eksempel hva boten ville vært? ↓

Du kan også lese om alkoholen virkning på kroppens funksjoner, hva du kan gjøre dersom du finner en som er overstadig beruset, samt straffenivå for promillekjøring.