En hasjpåvirket bilfører kjører like godt som en edru

En hasjpåvirket bilfører kjører like godt som en edru

Nyheter

Publisert: 29. september 2022

1 av 4 nordmenn i aldersgruppen 16 – 35 år mener at en bilfører kjører like bra påvirket som uten påvirkning av hasj / cannabis, og 7 % tror sågar at man kjører bedre. Det viser en undersøkelse som Ipsos har gjort for MA – Rusfri Trafikk.

Dette er første gangen en undersøkelse om yngre nordmenns holdninger til cannabis og trafikk er blitt gjort.

-Vi har gjort denne undersøkelsen for å få kunnskap om nordmenns holdninger og oppfatninger rundt cannabis i trafikken. Så vidt jeg vet har det aldri vært gjort tilsvarende her til lands, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk.

Oppsiktsvekkende svar

Undersøkelsen viser blant annet at 23 prosent av nordmenn tror du er en like god sjåfør enten du har røyket cannabis eller ikke. Hele 18 prosent svarer at de selv har kjørt bil etter å ha røyket cannabis, og en av fire har sittet på med en som nylig har røyket.

På spørsmål om hvor lenge etter røyking av en «joint» man bør vente før det er trygt å kjøre, spriker svarene i alle retninger, og her innrømmer 21 % at de ikke vet. Et annet spørsmål lyder som følger: Tror du at en fører som for øyeblikket er påvirket av cannabis er verre, den samme eller bedre bak rattet sammenlignet med noen som har drukket alkohol? Her spriker også svarene veldig. «Verre» svarer 25 %, «Den samme» svarer 35 %, «Bedre» svarer 30 %, mens 10 % ikke vet hva de skal svare.

-De sprikende svarene tyder på at kunnskapen om cannabis og bilkjøring er mangelfull, sier Kristoffersen. Det er viktig at befolkningen får samme kunnskap om cannabis og andre narkotiske stoffer som det vi lærer om hvordan alkohol påvirker kjøreevnen.

Hun fremholder at her har blant annet både MA – Rusfri Trafikk, myndigheter, skoler og kjøreskoler en viktig oppgave fremover og tilføyer at denne undersøkelsen er en start, og at planen er å gjenta den hvert annet eller hvert tredje år for å kunne måle holdningsendringer i denne aldersgruppen. Svært viktig også med tanke på at disse skal ferdes i trafikken i mange år fremover.

For lite forskning

Dagens forskning er dessverre utydelig på feltet. Det finnes lite dokumentasjon på nøyaktig hvor farlig cannabisbruk i trafikken er, samtidig som det er vanskelig å sammenligne virkningen av THC (virkestoffet i cannabis) opp mot alkohol. Det vi vet, er imidlertid at andelen ulykker med cannabis som medvirkende faktor, øker (Oslo Universitetssykehus).

Mange studier viser at cannabis svekker mentale ferdigheter. Det kan blant annet føre til dårligere evne til planlegging, redusert oppmerksomhet, hukommelse og impulskontroll, samt evnen til å reagere når noe uventet skjer. Med andre ord: viktige funksjoner i trafikken.

Erfaringer fra andre land

Cannabis har blitt legalisert i en rekke land og delstater i verden, blant annet i Canada, som legaliserte i 2018.

MA – Rusfri Trafikk og MHF laget i 2021 forstudien «Cannabis og trafikk – eksemplet Canada». I denne refererer vi til undersøkelser som ble gjort i landet både før og etter at cannabis ble lovlig for privat bruk. De viser at etter legaliseringen, økte oppfatningen blant unge bilførere om at stoffet ikke er særlig farlig i trafikken.

I USA har blant andre Colorado legalisert cannabis. Det skjedde så tidlig som i 2014. Her viser statistiske data at antall bilførere som stoppes av politiet med marijuana i kroppen har mer enn fordoblet seg mellom 2014 og 2020. Antallet cannabispåvirkede, omkomne bilførere økte fra 55 drepte i 2013 til 131 i 2020. Totalt omkommer rundt 600 personer i trafikken i Colorado hvert år.

-Overalt der cannabis er blitt legalisert ser vi en økning i antall cannabisrelaterte trafikkulykker. Her hjemme diskuteres de samfunnsmessige konsekvensene av legalisering av narkotiske stoffer i flere retninger, men konsekvensene for trafikksikkerheten blir utelatt. Norge har forpliktet seg til Nullvisjonen og rusandelen i de alvorlige ulykkene går ikke ned. Det er på høy tid at også dette temaet tas inn i ordskiftet og i forskningen.


Mer informasjon:
En internasjonal ekspertgruppe nedsatt av The International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS) har nylig utarbeidet faktaark som omhandler cannabis og bilkjøring.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom MA - Rusfri Trafikk og svenske MHF

Undersøkelsen er et samarbeid mellom MA – Rusfri Trafikk og vår søsterorganisasjon i Sverige, MHF, og ble gjennomført samtidig i begge land tidligere i år. Den inngår i samarbeidsprosjektet «Trender cannabis og trafikk» og er finansiert av SAFF (Stiftelsen Ansvar For Framtiden).
Det var 500 personer i aldersgruppen 16 – 35 år som deltok i hvert land gjennom å svare på et elektronisk spørreskjema via web-link .