– Mange rusmisbrukere våger ikke å be legen om hjelp

19.10.20

– Mange rusmisbrukere våger ikke å be legen om hjelp

Legeforeningen støtter MA - Rusfri Trafikk sitt forslag om at leger bør få mulighet til å skrive ut alkolås som et alternativ til å ta førerkortet fra personer med alkoholproblemer.

MA – Rusfri Trafikk har i en årrekke arbeidet i kulissene for å skape et politisk flertall for forslaget om et alkolåsprogram. I sommer fikk organisasjonen kjærkommen drahjelp.Til NRK uttalte Tom Sundar, leder i Norsk forening for samfunnsmedisin, følgende:
– Legeforeningen støtter forslaget om at fastleger skal kunne forskrive alkolås der det er vurdert hensiktsmessig, fremfor at en person med rusproblem skal miste førerkortet. Han understreket at alkolås ikke egner seg for alle, men vil være egnet for folk som har et rusproblem, men fremdeles står i jobb, har en familie å forsørge og som bør få orden på sitt sosiale liv.
 
– Mange vegrer seg
- Det egner seg ikke for folk med tungt rusmisbruk, og som er langt inne i et avhengighetsproblem, uttalte Sundar, og beskrev MA-forslaget som effektivt og godt. Han er redd mange vegrer seg for å gå til legen med sitt alkoholproblem avfrykt for å bli fratatt sertifikatet. Legen har nemlig fullmakt til å innføre førerforbud der og da, og har også plikt til å rapportere skadelig alkoholbruk tilfylkes mannen.
 
Litt mindre helsepoliti
Legeforeningen ønsker i stedet at leger skal være litt mindre helsepoliti og litt mer doktor som sørger for å hjelpe folk som tør å oppsøke legen med et alvorlig problem. Dette er helt i tråd med hva MA – Rusfri Trafikk har hevdet i flere år, foreløpig uten å få et flertall av politikerne med på laget.– Vi mener at en person som ønsker hjelp ikke bør straffes med å bli fratatt førerkortet, men heller få mulighet til å fortsette å kjøre bil med installering av alkolås og jevnlig oppfølging av lege, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA - Rusfri Trafikk.
 
Les hele artikkelen i Motorføreren 4 - 20 her.