Synes damene er flinkest bak rattet

16.11.20

Synes damene er flinkest bak rattet

Ifølge UP-sjef Steven Hasseldal oppfører nordmenn seg generelt bra på veiene, men ser at noen tar likevel flere sjanser enn andre. Og “verstingene”, jo det er menn i 45-50 års alderen.

Trafikksikkerhet er nøkkelordet i jobbhverdagen for UP-sjef Steven Hasseldal. Med 29 års erfaring i politiet, overtok Hasseldal stillingen som sjef for Utrykningspolitiet da Runar Karlsen ble fagdirektør i Politidirektoratet høsten 2019.

Hasseldal skal fortsette som UP-sjef til hans opprinnelige åremål som politimester i Øst politidistrikt ender i 2021.Hva som skjer etter 2021 er foreløpig ikke avgjort, men UP-sjefen legger ikke skjul på at han stortrives i stillingen som byr på spennende og betydningsfulle arbeidsdager.

– Det er en ganske takknemlig jobb og gir god mening. For meg er det å jobbe for trafikksikkerheten meget motiverende.Får jeg tilbud om å fortsette etter 2021, så vil det absolutt bli vurdert, sier Hasseldal.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?
– Det blir gjerne en del møtevirksomhet med diskusjon av ulike problemstillinger samt en del medieoppfølginger. I tillegg forsøker jeg å være ute på veiene for å snakke med mannskapene. I løpet av en arbeidsuke blir det også en del reising på grunn av ulike møter, både internt og med forskjellige samarbeidspartnere.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgavers om UP-sjef?
- Det viktigste som sjef er å sørge for at vi leverer på vårt samfunnsoppdrag som inkluderer trafikksikkerhet, kriminalitetsbekjempelse på vei samt bistand og beredskap. UP skal også være politiets fagorgan knyttet til utvikling av nye metoder og materiell som brukes i trafikksikkerhetsarbeidet. Norge ligger på topp når det gjelder trafikksikkerhet, men samtidig har vi en nullvisjon om ingen drepte eller skadde i trafikken – og vi er ikke der nå.

Hvordan oppfører nordmenn seg generelti trafikken?
- Det vi ser er ganske bra, og eksempelvis merker vi at yngre sjåfører blir stadig bedre i Norge. Generelt er de aller fleste aktsomme og lovlydige, men det er også en del som ikke er det. For mange tar sjanser ved å kjøre aggressivt, for fort eller i ruspåvirket tilstand. Viser dessuten at damene er flinkest bak rattet, mens menn i 45-50 års alder kan kalles “verstingene”. Det er de som kjører fortest, og også gruppen vi stanser oftest. Menn er generelt mer risikovillige enn kvinner, men det er ingen unnskyldning. Når man er såpass voksen skal man klare å holde seg i skinnet. Selv om de kanskje har en hektisk hverdag og kjører bra bil, så må voksne mannfolk skjerpe seg og få ned farten!

Les hele intervjuet med vår nye UP-sjef her.