Norsk trafikksikkerhet fosser videre

Norsk trafikksikkerhet fosser videre

Nyheter

Publisert: 06. mai 2020

Forfatter: Nils Erik Gyland

Fredag presenterte Statens Vegvesen tall som viser at Norge har redusert antallet hardt skadde i trafikken. I 2019 ble 543 hardt skadd, dette er det laveste tallet vi har registrert i moderne tid. 2017 var det 665 hardt skadde på vegen, siden den gang har tallet blitt redusert med 122 personer.

Selv om 543 hardt skadde fortsatt er for høyt, gleder generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen seg over de nye tallene.

-Tallet er selvsagt for høyt, likevel er det gledelige nyheter at vi nå endelig kan se at tallene for hardt skadde går ned, sier hun før hun legger til:
-I Norge jobber vi etter den velkjente nullvisjonen – ingen drepte og hardt skadde i trafikken. Og i Nasjonal transportplan (NTP) heter det at vi innen 2030 skal ha under 350 drepte og hardt skadde. Selv om det fortsatt er et stykke dit, ser vi at tallene går i riktig retning.

FNs-bærekraftsmål nummer tre
FN presenterte i 2015 17 ulike bærekraftsmål. MA-Rusfri Trafikk og alle andre trafikksikkerhetsorganisasjoner jobber etter bærekraftsmål nummer tre: «God helse.»

Tallene som ble presentert fredag viser at trafikksikkerhetsarbeidet lykkes og at vi tar FN på alvor, kommenterer Kristoffersen.

-I vinter var vi representert på den globale trafikksikkerhetskonferanse til FN – her presenterte Norge hvor godt det jobbes, samtidig viser vi til alle at vi tar FN på alvor. Norge ligger et hav foran alle andre land. Vi er pionérer på trafikksikkerhet.

Ingen er verdensmester for evig
Ekspert på trafikksikkerhet, Anne Beate Budalen, er også godt fornøyd med reduksjonen, men påpeker samtidig at vi ikke må bli for komfortable.

-Selv om vi er verdens beste må vi ikke stoppe arbeidet. Det er derfor gledelig at blant annet Ålesundstunnelene har fått i gang streknings-ATK. Det reduserer sjansen for drepte og hardt skadde med 50 prosent, sier Budalen til slutt.