Rusdrepte i trafikken halvert siden 2018

Rusdrepte i trafikken halvert siden 2018

Nyheter

Publisert: 07. september 2020

Forfatter: Nils Erik Gyland

Nylig kom UAG-rapport for 2019 fra Statens vegvesen, en dybdeanalyse om hva som forårsaker dødsfall i trafikken. Den viser at katastrofeåret 2018 med 40 drepte i rusulykker ikke gjentok seg.

I 2019 mistet 108 mennesker livet på veinettet – 20 av dem skyldtes rusGeneralsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen gleder seg over færre tapte liv, men konstaterer at tallene er tilbake på gjennomsnittet for de siste ti årene.

Det er fortsatt alt for mange som dør i trafikken. Vi kan ikke hvile på laurbærene og det må jobbes hardt også i fremtiden for å nå nullvisjonen – ingen drepte heller hardt skadde i trafikken, sier hun.

Kjøring i ruspåvirket tilstand er én av hovedårsakene til at så mange dør i trafikken hvert år. Kristoffersen mener det er et godt og bredt samarbeid innenfor trafikksikkerhetsfeltet, og hun trekker frem tre sentrale tiltak som er avgjørende for å redusere rusrelaterte dødsulykker:

-Politikontroller, holdningsskapende arbeid og påvirkningsarbeid inn mot politikere og beslutningstakere. Men dette er ikke nok for å redusere tallet ytterligere. 

Alkolås kunne reddet halvparten  

Funn fra UAG-rapporten til Vegvesenet konstaterer at ti av de tjue personene som mistet livet grunnet ruskjøring i 2019, kunne vært i live i dag om alkolås hadde vært i bruk. 

Kristoffersen ønsker alkolås hjertelig velkommen. 

Selv om jeg er fornøyd med halveringen av rusdrepte fra 2018 til 2019er det tragisk å tenke på at halvparten av omkomne kunne vært i live i dag. Vi vet også at mange som tidligere har kjørt i rus, ofte gjentar handlingen – jeg mener derfor at alkolås må inn i alkoholstrategien til regjeringen. Det kan beviselig redde liv. 

61åringen mener at alkolås forskrevet av fastlege til alkoholikere, og alkolåsprogram for promilledømte, er veien å gå for å redusere antallet ulykker

Kristoffersen forteller at leger som behandler pasienter med rusproblemer er forpliktet til å melde fra slik at førerkortet blir inndratt. Hensikten er å forhindre at personer med rusproblemer kjører i påvirket tilstand. 

For mange pasienter oppleves det som en svært alvorlig inngripen å bli fratatt førerkortet. Mange unnlater derfor å ta opp sine alkoholproblemer med fastlegen selv om de egentlig ønsker hjelp. Konsekvensen blir at de ikke får behandling og fortsatt kan kjøre i ruspåvirket tilstandhevder Kristoffersen. 

Videre forteller generalsekretæren at et alkolåsprogram for promilledømte luker vekk notoriske fyllekjørere. Hun henviser til erfaring fra Sverige og Finland som bekrefter at i stedet for å bli fratatt førerkortet, har denne gruppen godt utbytte av å kunne fortsette å kjøre bil dersom de installerer alkolås. De får oppfølging av lege og må levere urinprøver jevnlig. I tillegg til å sone eventuell fengselsstraff. 

Det viser seg at de fleste som går inn på ordningen får et mye mer reflektert forhold til eget drikkemønster, eller slutter helt å drikke. De kan opprettholde et normalt hverdagsliv og førerkortet kan være avgjørende for å beholde jobben. Og viktigst av alt; de befinner seg ikke bak rattet om de skulle være påvirket, avslutter Kristoffersen. 

Fakta om Alkolås

  • Alkolåsteknologien reagerer på alkohol og er utviklet for ikke å kunne påvirkes av driftsmiljø, temperatur eller faktorer som sigarettrøyk eller eksos. 
  • Den vil også kunne skille på om det blåses av et menneske eller for eksempel en pumpe eller en ballong.