Slik blir synet ditt påvirket av økt alder

Slik blir synet ditt påvirket av økt alder

Nyheter

Publisert: 26. april 2021

Forfatter: Silje Bjørnstad

– Det er et poeng å skille mellom naturlige endringer som skjer på grunn av økende alder og endringer som skjer på grunn av sykdom, sier Hans Torvald Haugo, generalsekretær og fagsjef i Norges Optikerforbund.

Alder påvirker synet

Haugo forklarer at det skjer flere ting med synet vårt etter hvert som vi blir eldre. Dette er noe vi ikke kan bremse eller stanse, og ofte påvirker det evnen vår til å kjøre bil. Allerede i 40-års alderen kan vi merke forandringer i synet. Det blir mer utfordrende å se ting skarpt og nært, og i tillegg blir det vanskeligere å justere synet vårt.

– Som ung er det enklere for øyet å justere seg, og etter hvert som man blir eldre kan det derfor bli mer utfordrende å se dashbordet i bilen samtidig som man skal rette blikket fremover, forklarer fagsjefen i Norges Optikerforbund.

Fra 60-årsalderen får vi også redusert kontrastfølsomhet, som handler om synssystemets evne til å oppfatte ulik lysintensitet. Evnen til å se og skille ting fra hverandre blir rett og slett mer utfordrende. Resultatet er at det blir vanskeligere å se gjenstander i mørket.

– Når kontrastsyn og synsstyrken vår blir dårligere, øker også risikoen for blending, noe som igjen vil føre til at man kjører lengre strekninger og flere meter med dårligere syn på mørke veier by på ekstra utfordringer. For eksempel vil en 40-åring ha større utfordringer med å se en fotgjenger i mørket sammenlignet med en 20-åring. Man oppfatter ikke like mange detaljer som da man var yngre, og reaksjonstiden blir lengre.

Ifølge Haugo vil også fargesynet vårt bli svekket når vi blir eldre og vi får redusert stereosyn, altså redusert evne til å bedømme avstand mellom objekter.

Illustrasjon av kjøring i mørket

Merker ikke at synet blir dårligere

I tillegg til naturlige aldringsendringer så kan også ulike sykdomstilstander påvirke synet. Et eksempel er grå stær.

– Alle får en viss grad av øyesykdommen grå stær med alderen, men når i livet det kommer, vil variere fra person til person. Linsen som hjelper oss med å se, blir grå og hindrer å slippe gjennom lyset. For mange kan dette gi en følelse av å kjøre i tåke, forklarer Hans Torvald Haugo.

Andre sykdommer som kan påvirke synet er aldersrelatert forkalkning, diabetes-sykdom og blodpropp i øyet. Selv om man kanskje skulle tro at man vil legge merke til at synet blir dårligere, så er det mange som går rundt med synsproblemer uten at de vet det selv.
– Mange av de tingene som skjer i synet vårt gjør ikke vondt. Ofte er synsproblemer noe som kommer gradvis og snikende, og du tenker ikke noe over dette før du mister synet, påpeker Haugo.

Større ulykkesrisiko - Dårligere syn bak rattet kan påvirke både kjøreopplevelsen hos føreren og øke risikoen for å havne i ulykker. Selv om du kanskje ikke merker at synet er svekket i dagliglivet, så kan det å kjøre på mørke veier by på ekstra utfordringer.

For eksempel vil en 40-åring ha større utfordringer med å se en fotgjenger i mørket sammenlignet med en 20-åring. Man oppfatter ikke like mange detaljer som da man var yngre, og reaksjonstiden blir lengre.

– Etter hvert som man blir eldre vil også kjøreatferden kunne endre seg når synet blir dårligere. Å kjøre bil kan oppleves som utfordrende og mer slitsomt, og mange vegrer seg for å kjøre hvis det er mørkt eller det regner. Man blir en mer utrygg sjåfør, og eldre mennesker har høyere risiko for å havne i ulykker. Mange begynner å kjøre saktere og reserverer seg i trafikken, poengterer Haugo.

Et tegn på at du har dårlig mørkesyn, erat du ikke ser fotgjengere i veikanten før du er tett på dem. Det blir vanskeligere å lese uten godt lys. Noe av det enkleste og viktigste du kan gjøre for å sikre tryggere kjøring i mørket, er å sjekke øynene og synskvaliteten med jevne mellomrom. Selv om man fortsatt kan lese avisen uten å måtte bruke briller etter hvert som man blir eldre, betyr det ikke at man nødvendigvis har et godt fungerende mørkesyn når man kjører bil.

 

Mange endringer fra 60+

Fra 60-års alder skjer det ulike endringer som påvirker synsfunksjonen negativt, generelt og relatert til bilkjøring.
I en rapport utgitt av Norges Optikerforbund fra 2018 henvises det blant annet til artikkelen “Age-related Psychophysical Changes and Low Vision” med hovedforfatter Gislin Dagnelie. Her finner man en oversikt som viser redusert sensitivitet og funksjonalitet innen flere synsrelaterte funksjoner som også påvirker vår evne til å kjøre bil:

Dette kan du gjøre

Synseksperten i Norges Optikerforbund sier at det anbefales å sjekke synet minimum hvert andre år etter fylte 65 år, med og uten kjente synsproblemer. Selv om vi ikke kan hindre at synet vårt gradvis blir dårligere, så er det likevel mye du kan gjøre for å opprettholde et godt syn når du kjører bil.

Et tips fra Haugo er å ha tilpassede briller i bilen som bidrar til å bedre synet når du sitter bak rattet. Bedre syn vil også gi bedre kjørekomfort. I tillegg bør du sørge for at bilrutene er klare og rene, både på innsiden og på utsiden. Sjekk også at billysene er rene samt at lysene er i orden og riktig justert. Gode vindusviskere på bilen er viktig, så bytt disse hvis de begynner å bli slitte.

I dag kan også teknologiske løsninger på bilen redusere risikoen for at eldre bilførere involveres i ulykker. Ryggekamera, adaptive fjernlys og autostopp som automatisk bremser ned for fotgjengere og andre hindringer, er gode eksempler på dette. I tillegg er det selvfølgelig alltid viktig å tilpasse farten etter kjøreforhold. Statens vegvesen arrangerer også gratis oppfriskningskurs for seniorer over hele landet hvor mørkekjøring kan være et av temaene man går igjennom. Kurset heter “Bilfører 65+”, og er en hyggelig måte å friske opp kunnskaper om bilkjøring på. Deltakerne er selv med på å bestemme innholdet i kurset.

Les mer om Oppfriskningskurs for bilførere over 65 år | Statens vegvesen.