Politikerne tredoblet boten for mobilbruk – UP merket nedgangen nesten straks

Politikerne tredoblet boten for mobilbruk – UP merket nedgangen nesten straks

Nyheter

Publisert: 19. juli 2021

Forfatter: Av Frank Williksen

Økte fra 1.700 til 5.000 kroner, dessuten får man tre prikker i førerkortet.

Ulovlig mobilbruk mens man kjører bil har blitt et stadig større problem i Norge. Det startet med alle dem som satt med mobilen inntil øret og pratet – og eskalerte kraftig da smarttelefonene kom og fungerte som mini-datamaskiner.

Her kunne man sjekke e-post, være på sosiale medier og surfe på nettet – mens man kjørte bil. Og det viste seg dessverre snart at mange gjorde nettopp det. Det første forbudet mot bruk av mobil mens man kjører bil, kom i 2000. Senere har dette blitt strammet inn ytterligere. Men problemet har nok vært at myndighetene lenge har ligget litt bak utviklingen. Slik det gjerne er når teknologi endrer seg kjapt.

politiets ruskontroller
Steven Hasseldal er sjef for Utrykningspolitiet. Han registrerer at antallet som ble tatt for ulovlig mobilbruk gikk ned med en gang bøtesatsene ble økt.

Nedgang på 16 prosent

I fjor fikk over 17.000 nordmenn et gebyr på 1.700 kroner for ulovlig mobilbruk, i tillegg til to prikker i førerkortet. Fra flere hold har det lenge blitt jobbet for å øke bøtesatsene.

Utrykningspolitiet, flere organisasjoner og forsikringsselskaper er blant dem som har tatt til orde for at det bør svi mer å bryte loven. Og fra 1. januar i år kom endringen: Nå er gebyrsatsen 5.000 kroner, antall prikker tre. Har du såkalt prøvetid på førerkortet (de to første årene), får du dobbelt antall prikker. Denne endringen ga umiddelbart resultater:

I januar og februar ble 2.497 personer bøtelagt for ulovlig mobilbruk i bil. Dette er en reduksjon på 16 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Han poengterer at man trenger mer erfaring med de nye reglene, før det er mulig å trekke bastante konklusjoner:

Håper på varig trend

– Det er litt tidlig å ha sterke meninger rundt dette Men en indikasjon kan dette være, og så får vi bare håpe at det signaliserer en trend som blir varig, sier Hasseldal.

Han understreker at ulovlig mobilbruk kan få svært farlige konsekvenser:

– Dessverre er det fortsatt altfor mange som «bare må» sjekke nyheter og være innom sosiale media mens de kjører, uten tanke for hvilken fare dette kan innebære for både dem selv og andre trafikanter. Å se ned og bort fra veien bare et øyeblikk kan bli skjebnesvangert. Det er en grunn til at bruk av håndholdt mobiltelefon er forbudt, og det er ingen tvil om at på dette området trengs det sårt en holdningsendring hos bilførerne, har Hasseldal tidligere uttalt til Broom.no.

Med Bluetooth-løsning i bilen burde det være enkelt å unngå ulovlig mobilbruk?

– Ja, de fleste biler har i dag en enkel og lettvint Bluetooth-løsning, så det skulle ikke være noen stor sak å slippe å punge ut for dette, sier UP-sjefen.

Viktig dom i fjor

Trodde du det er lov å bruke mobiltelefonen når bilen står stille? Da tar du feil. I fjor kom det nemlig en dom i Høyesterett på dette. To bilførere ble først frikjent for mobilbruk i Lagmannsretten. Sakene ble anket til Høyesterett.

Det springende punktet er om mobilbruken hadde skjedd «under kjøring”, og derfor innebar overtredelser av forbudet. I disse to tilfellene sto begge biler stille.

Flertallet i Høyesterett la til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, dekkes av ordlyden i forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring». Øvrige kilder ga støtte for at
kortvarig trafikal stans var omfattet, og reelle hensyn tilsa ikke begrensninger i straffansvaret.

Det hjelper altså ikke at bilen står stille og som i ett av tilfellene: At motoren også var avslått.