Europamestere i trafikksikkerhet – igjen

Europamestere i trafikksikkerhet – igjen

Nyheter

Publisert: 23. juni 2020

Forfatter: Nils Erik Gyland

Systematisk arbeid over tid er alltid lønnsomt, også ved livreddende sikkerhetstiltak. I 1971 meddelte Liv Aasen (Ap) følgende: «I perioden fra 1970 til 1990 regner man med at det vil bli liggende igjen på veiene våre 14 500 drepte og 400 000 mer eller mindre alvorlige skadde. Jeg bruker med hensikt utrykket "bli liggende igjen", for man må faktisk over slagmarken i krig for å finne tilsvarende tall.»

Ordene til Aasen er harde, og kunne fort blitt en realitet om trafikksikkerhetsarbeidet ikke ble bedret. Utviklingen i disse femti årene som har gått, har vært formidabel, og nylig kom den europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen ETSC (European Transport Safety Council) med offentliggjøringen av Europas mest trafikksikre land. Norge er på topp for femte året på rad.

ETSC er en Brussel-basert ideell organisasjon som jobber for å redusere antall dødsfall og skader i trafikken. MA – Rusfri Trafikk og Trygg Trafikk er aktive medlemmer i ETSC, og vi gleder oss over nyheten.

Hvorfor er vi best?
Systematisk arbeid over tid er alltid lønnsomt, også ved livreddende sikkerhetstiltak. I Norge er vi så heldig at vi har Nullvisjonen, som er forankret i Stortinget – som sier at vi skal ha null drepte og hardt skadde i trafikken. Samfunnsengasjementet hos ulike organisasjoner og aktører er også helt essensielt, og i Norge er vi meget god på samarbeid. Det et viktig å være klar over at trafikksikkerhet ikke er noe enkeltmannsarbeid.

Ingen er verdensmester for evig
Er det én ting vi har lært om trafikksikkerhet, så er det at gode resultater er forgjengelig med mindre vi hele tiden er skjerpet og holder fokus på målet. Har man lykkes godt en stund kan det være fristende å lene seg litt tilbake, lempe på noen krav, øke en fartsgrense, la økonomiske begrensninger veie tyngre enn sikkerhet… Da vil tilbakeslaget komme ganske fort, og antall drepte og hardt skadde i trafikken vil øke igjen.

Faktorer som rus, fart og uoppmerksomhet er elementer som forårsaker for mange ulykker. Her må det legges ned en solid innsats i årene som kommer. I fjor mistet 108 mennesker livet på veiene, hittil i år har 47 liv gått tapt. Nå går vi sommeren i møte, som tradisjonelt sett er den verste tiden for ulykker. Det faktumet viser at vi må jobbe enda hardere i årene fremover.

Vi har ingen å miste.

Leserinnlegg skrevet av

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen (generalsekretær MA – Rusfri Trafikk) og Jan Johansen (direktør Trygg Trafikk)