Promillegrense og straffereaksjoner for fritidsbåtførere

Promillegrense og straffereaksjoner for fritidsbåtførere

Publisert: 22. januar 2021

I Norge har vi to ulike promillegrenser for båt. For førere av fritidsbåter under 15 meter er høyeste tillatte promille på 0,8. For større båter og skip er promillegrensen på 0,2.

Promillegrense fritidsbåter under 15 m

For førere av fritidsbåter under 15 m er promillegrensen regulert i småbåtloven, der er promillegrensen i Norge 0,8 promille. 25. oktober 2018 ble det fremmet et Dok. 8 forslag av Krf om å senke denne grensen til 0,2 promille, som for førere av større båter og skip. Forslaget ble nedstemt av Stortinget 15. januar 2019.

Promillegrense større båter og skip

For større båter og skip er promillegrensen 0,2 promille. Det er regulert i sjølovens § 143 Alkoholpåvirkning m.m. Det er heller ikke anledning til å nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i tjenestetiden. Forbudet gjelder også i et tidsrom av 8 timer før tjenesten begynner. Du finner sjøloven her.

Å drikke alkohol og føre båt er en farlig kombinasjon.

MA – Rusfri Trafikk mener at promillegrensen for fritidsbåtførere bør være 0,2 promille, på lik linje med veitrafikken.

Straffereaksjoner

– Promille fra 0,8 opp til 1,2 – forelegg på 6000 kroner
– Promille over 1,2 – forelegg på 10.000 kroner
– Promille over 1,5 – fengsel

I tillegg er beslag og inndragning av båtførerbevis vanlig ved promille over 0,8.
Inndragningstiden er fra 12 måneder og oppover, avhengig av hvor høy promille det er snakk om, samt omstendigheter ved båtkjøringen.
(Se klar dom fra Høyesterett om tap av førerrett).

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven)

§ 33.Alkoholpåvirkning av småbåtfører

Under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må ingen føre eller forsøke å føre en småbåt som har:

1.motor som fremdriftsmiddel,
2.seil som fremdriftsmiddel og en største lengde på 4,5 meter eller mer, eller
3.brukes til passasjertransport i næring.