11 personer døde ved bruk av fritidsbåt i sommer

11 personer døde ved bruk av fritidsbåt i sommer

Nyheter

Publisert: 20. september 2021

Alle de omkomne var menn, og snittalderen var på 54 år. Den yngste som omkom var 17 år, mens den eldste var 75 år.

Rekordhøy aktivitet på sjøen og lange perioder med fint vær i store deler av landet, kan ha ført til at ulykkestallet er høyere i år enn i fjor. Dette skriver Sjøfartsdirektoratet i et nyhetsbrev.

Bruk vest

– Det er tragisk at så mange liv har gått tapt i det som skal være en hyggelig fritidsaktivitet. Flere av ulykkene kunne ha endt godt dersom de forulykkede hadde tatt enkle forholdsregler, som å bruke vest og ha med seg vanntett kommunikasjonsutstyr til å varsle ved nød, sier fungerende sjøfartsdirektør, Lars Alvestad.

Sju av de 11 omkomne i sommermånedene brukte ikke flyteutstyr.

– Vi kan ikke få sagt ofte nok at det er ekstremt viktig å huske å bruke flyteutstyr når en er ute i båt. Målet må være at det blir like naturlig å ta på seg vesten som det er å feste setebeltet i bil, sier Alvestad.

Mange av ulykkene ligner på ulykker Sjøfartsdirektoratet har registrert tidligere år. Alle de omkomne i sommer mistet livet etter å ha havnet i sjø eller vann.
Tre personer mistet livet etter at de kantret med kano. De brukte ikke vest, eller så var vesten ikke festet skikkelig. To av kanoene veltet i et elvestryk.

Tre andre omkom etter å ha falt over bord når de var ute og fisket alene. I det ene tilfellet manglet mannen vest, og i et annet tilfelle var det dårlig vær da han dro ut.
I en av ulykkene fortsatte båten etter at mannen falt. Bruk av dødmannsknapp kunne ha stoppet båten, og han kunne ha berget seg oppi igjen ved bruk av en fastmontert leider.

Det er tidlig å anslå ruspåvirkning siden vi fremdeles venter på svar fra obduksjonsrapportene, men minst fire av de elleve omkomne var påvirket av alkohol eller rus.
I tre tilfeller vil det være ukjent om de var påvirket eller ikke, siden de fremdeles er savnet. Minst en ulykke skjedde ved at en person falt over bord i mørket på vei hjem fra fest.

Høy fart og promille

Det er ikke registrert kollisjoner eller grunnstøtingsulykker med omkomne hittil i år, men Sjøfartsdirektoratet har merket seg flere ulykker i sommer der høy fart kombinert med promille og mørkekjøring, kunne ha endt fatalt.
– Vi går nå mot en tid med mørkere kvelder. Været er fremdeles varmt og fint flere steder og båtsesongen er ikke over for alle. Selv mindre mengder alkohol svekker sansene. Avtal at en person holder seg edru for å kjøre båten hjem fra fest, senk farten i halvmørket og husk å ha riktige lanterner på båten, sier Alvestad.

Vil partiene senke promille-grensen på sjøen?

Høy promille er én av tre faktorer som kjennetegner dødsfall i fritidsbåtulykker. 20 personer mistet livet på sjøen i fjor – halvparten av dem var ruspåvirket. Flere av de som mistet livet hadde en promille mellom 1,1 og 3.

I mange dødsfall på sjøen er nedkjøling en sterkt medvirkende faktor. Selv lav promille gjør at kroppens evne til å styre temperatur settes ut av spill. Det gjør at overlevelsestiden i vann halveres hvis man har drukket.

Norge har en promillegrense på 0,2 promille på vei. På sjøen er grensen 0,8 promille. Promillegrensene på sjø og vei burde harmoniseres for å ivareta tryggheten på sjøen og forebygge ulykker og dødsfall. Hele 7 av 10 nordmenn ønsker samme grense til sjøs som på veien. Det er viktig at en reduksjon i promillegrense på sjøen blir fulgt opp av ressurser til promillekontroll slik at regelverket kan håndheves.

Organisasjonen Actis har kartlagt partienes syn på forslaget om å senke promillegrensen til 0,2 – og slik svarer partiene:

Høyhastighetsbevis på sjøen

Regjeringen har besluttet at det skal innføres et kompetansekrav for førere av fritidsbåter og vannscootere som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. Det nye
kompetansebeviset skal inneholde både en teoretisk og en praktisk del.
– Nå skal det stilles strengere kompetansekrav til de som kjører fritidsbåter med høy fart. Regjeringens overordnede målsetning med båtpolitikken er å legge til rette for et trygt båtliv, og vi har en visjon om at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt. Derfor gjør vi disse endringene, sier næringsminister Iselin Nybø.