Nullvisjonen fyller år

Nullvisjonen fyller år

Nyheter

Publisert: 15. februar 2021

Nullvisjonen, bærebjelken i trafikksikkerhetsarbeidet fyller denne uken 20 år.

Selv om vi i Norge ofte hoverer over svenskene, er det søta bror vi kan takke for Nullvisjonen. Det var trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall ved Trafikverket som i 1997 innførte Nullvisjonen. Norge fulgte etter med innføringen av Nasjonal Transportplan (NTP) 2002 – 2011, ved daværende samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

Nullvisjonen tydeliggjør at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikken. Ulykkene utgjør også en stor samfunnskostnad.

Tiltak som har skjedd i lys av Nullvisjonen, er blant annet strategisk kunnskapsbasert og holdningsskapende arbeid i skolen, dobbel prikkbelastning de første to årene blant ferske førere, strenge sanksjoner ved promillekjøring, alkolås i busser og minibusser, streknings-ATK og bedre veier, m.m.

Hva er så resultatet av Nullvisjonen, tenker du.

Enestående. Siden 2001 har Norge redusert trafikkdrepte med 65 prosent, reduksjonen hva angår hardt skadde er på 46 prosent. Det er en utvikling vi skal være stolte av, og i fjor ble vi for femte året på rad kåret av ETSC (European Transport Safety Council) til Europas mest trafikksikre land.

Nullvisjonen har vært essensiell i kampen for å bli best, og for å redusere drepte i trafikken. Dette gir motivasjon om å nå målene i NTP 2018-2029 – maksimalt 350 drepte og hardt skadde.

Selv om trafikksikkerhetsarbeidet er rekordbra, kan vi ikke hvile. For er det én ting vi har lært om trafikksikkerhet, så er det at gode resultater er forgjengelige med mindre vi hele tiden er skjerpet og holder fokus på målet. Har man lykkes godt en stund kan det være fristende å lene seg litt tilbake, lempe på noen krav og la økonomiske begrensninger veie tyngre enn sikkerhet. Da vil tilbakeslaget komme ganske fort, og antall drepte og hardt skadde i trafikken vil øke igjen.

Studier TØI har gjort tyder på at om man fortsetter med dagens politikk, kan antall trafikkdrepte komme ned mot 80 i 2030. Forsterker man innsatsen i trafikksikkerhetstiltak, kan antall drepte i 2030 komme ned mot 50. Men da må man virkelig satse.

Faktorer som rus, fart og uoppmerksomhet er elementer som forårsaker for mange ulykker. Her må det legges ned en solid innsats i årene som kommer. I fjor mistet 95 mennesker livet på veiene, hittil i år har åtte liv gått tapt. Det faktumet viser at vi må jobbe enda hardere i årene fremover.

//Elisabeth Fjellvang Kristoffersen – Generalsekretær MA – Rusfri Trafikk