Ny leder av komiteen for transport og kommunikasjon på stortinget

Ny leder av komiteen for transport og kommunikasjon på stortinget

Nyheter

Publisert: 18. februar 2022

Forfatter: Jøran Ledal

Senterparti-politikeren Erling Sande vokste opp på gård i Davik i Sogn og Fjordane. Han ble valgt inn i Bremanger kommunestyre, samt Sogn og Fjordane Fylkesting allerede som 21-åring.

Da Liv Signe Navarsete ble statsråd i 2005 rykket Erling Sande inn som vararepresentant på Stortinget, og han beholdt denne posisjonen de neste åtte årene. I 2013 ble han ansatt som konserndirektør for strategi og utvikling i Sogn og Fjordane Energi, men etter valget i 2021 er han altså tilbake på Stortinget. Nå med mer erfaring i bagasjen, og som leder av stortingskomiteen for transport og kommunikasjon, altså det som på dagligtale gjerne blir kalt samferdselskomiteen.

Motorføreren har tatt en prat med Erling om hans syn på ulike saker som har betydning for trafikksikkerhet på norske veier.

– Hvilke tiltak ønsker du å prioritere for å bedre trafikksikkerheten på norske veier?

– Holdningsskapende arbeid er viktig. Det er vi som trafikanter som har de beste forutsetningene for å styrke trafikksikkerheten. Vi må også gjennom investeringene i samferdsel sikre bedre veier, bedre forhold for myke trafikanter. Rassikring er også avgjørende for å øke sikkerheten på norske veier.

– Selv om antall drepte i trafikken synker for hvert år, er antallet drepte og hardt skadde fremdeles høyt. Mange av ulykkene har sammenheng med rus. Hva ønsker du å gjøre for å bli kvitt rus i trafikken?

– Igjen blir det holdningsskapende arbeidet viktig. Holdninger til rus blir ofte formet i tidlig ungdom, og derfor er det viktig å nå de unge gjennom skolen. Utviklingen innen rusmidler gjør det i mange situasjoner vanskeligere å avdekke bruk av slike midler. Vi må sikre politiet nødvendige ressurser for å følge opp- og kontrollere rusbruk i trafikken.

– Hvordan stiller du deg til forslag om å øke fartsgrensene på en del norske motorveier?

– Jeg er ingen tilhenger av økte fartsgrenser på norske veier generelt. Av og til gir ny vei eller økt standard grunnlag for høyere hastigheter, og da kan det være naturlig.

Navn: Erling Sande
Aktuell: Leder for samferdselskomiteen
Alder: 43 år
Sivilstatus: Gift, tre barn
Bosted: Vereide i Gloppen
Fritidsaktiviteter / hobbyer: Prøver å bruke naturen når det er tid til det, og har en liten båt som det blir en fisketur med i «ny og ne»
Egen bil: Har kjøpt Skoda sin nye Enyaq, men ikke fått den ennå

"I store deler av landet vårt er det veien som er livsnerven, med få andre alternativer"

– Hva synes du om standarden på norske veier?

– Det er dessverre svært mange av veiene våre som er preget av at man ikke har satset nok på vedlikehold. Vi må arbeide med å få mer midler til vedlikehold, rassikring og utbedring av «vanlige» veier i Norge. Særlig har Senterpartiet merket seg at det er større risiko for å omkomme eller bli skadet på fylkesveiene rundt i landet, og her er det svært varierende standard og vedlikehold. Derfor har vi ønsket å satse langt tyngre på fylkesveiene.

– Hva synes du om å senke dagens promillegrense til sjøs (for fritidsbåter) ra 0,8 til 0,2?

– Senterpartiet har ikke stemt for å endre dette nå – men det er naturlig å følge nøye med på utviklingen, og vurdere endringer dersom vi ser det er nødvendig for å redusere ulykkene til sjøs.

– Hvordan skal vi sikre enda bedre flyt og trygghet i trafikken i fremtiden?

– Vi skal fortsette arbeidet med å utbedre og bygge ut veinettet vårt. Samtidig må vi arbeide for å få mer gods over på bane og kjøl, slik at vi reduserer godstransport på veiene våre der hvor det ligger til rette for det. Og vi må sikre etgodt kollektivtilbud. Men det er viktig å huske at i store deler av landet vårt er det veien som er «livsnerven», med få andre alternativer.

– Hvilken rolle bør UP ha i årene som kommer?

– Det er etter mitt syn ingen grunn til å endre den rollen UP har i dag.

– Hvordan er du selv bak rattet?

– Jeg tror ikke jeg er så forskjellig fra andre førere.

– Hva er det mest irriterende du opplever i trafikken?

– Stort sett lar jeg være å irritere meg i trafikken, men jeg merker at jeg har en hang til å bli litt irritert på de som ikke blinker seg ut av rundkjøringer