Gledelige nyheter for elsparkesykkel

Gledelige nyheter for elsparkesykkel

Nyheter

Publisert: 24. januar 2022

Etter at elsparkesyklene meldte sin ankomst i Norge, har de vært til både glede og fortvilelse for mange. De har blitt hyllet for sin fleksibilitet og lave pris, samtidig som de også har ført til ulykker for både brukere og gående. En gjennomgående problematikk knyttet til dette har vært mangel på regulering og lover mot ruspåvirket kjøring.

I perioden april 2019 til og med mars 2020 behandlet Oslo legevakt 815 pasienter med elsparkesykkel-relaterte skader. 66 av disse ble kategorisert som alvorlige. I juni 2020, var mellom 45- og 50 prosent av skadede på el-sparkesykler påvirket av alkohol. For noen har dette ført til livslange plager. MA – Rusfri Trafikk etterspurte derfor et tydeligere regelverk rundt det nye fremkomstmiddelet.

I slutten av januar kom imidlertid nyheten om at regjeringen strammer regjeringen inn reglene for elsparkesykkel. De listet opp fire punkter som nå er vedtatt.

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • Aldersgrense på minst 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

 

– Vi er veldig glade for det nye regelverket som nå trer i kraft. Siden 2020 har tre personer omkommet på elsparkesykkel. Det er en vond påminnelse om at også små elektriske kjøretøy kan ta liv. De nye reglene fra samferdselsdepartementet er derfor hjertelig velkomne og viser at vi har politikere som tar dette på alvor, sier rådgiver trafikksikkerhet i MA – Rusfri Trafikk, Anne Beate Budalen.

I lovverket er det også vedtatt en aldersgrense på minst 12 år, samt hjelmpåbud for alle under 15 år. Dette er begrunnet med at barn ikke har like god trafikkforståelse, som voksne. Samtidig har Oslo legevakt trukket frem hodeskader som den den vanligste skaden på elsparkesykkel (33,6 prosent). Kun 2,3 prosent av de skadde oppga å ha brukt hjelm.

– Vi er fornøyde med at det innføres hjelmpåbud for barn mellom 12 og 15 år. Det vil bidra til å endre holdninger hos fremtidige voksne, men vi skulle gjerne sett at det gjelder alle alderstrinn. Vi vet at hjelm er et svært godt tiltak og kan redusere antall hodeskader med opptil 20 prosent, fortsetter Budalen.

Bilde av Anne Beate Budalen

Anne Beate Budalen, rådgiver trafikksikkerhet i MA – Rusfri Trafikk

Dersom man kjører elsparkesykkel og er under 12 år, vil det likevel ikke medføre sanksjoner ettersom brukeren er under kriminell lavalder. Budalen påpeker likevel at lovverket vil gjøre det lettere for foreldre å sette tydelige grenser for sine barn.

– Nå får småbarnsforeldre en lov å vise til. Da blir det lettere å stå imot argumenter som «alle vennene mine har elsparkesykkel».

De nye reglene trer i kraft fra våren 2022 og omfatter alle former for små elektriske kjøretøy.