Antall anmeldte ruskjørere fortsetter å øke

Antall anmeldte ruskjørere fortsetter å øke

Pressemeldinger

Publisert: 24. april 2023

I 2023 har 33 personer blitt anmeldt for ruskjøring hver dag.

Tall fra utrykningspolitiet (UP) viser at 2980 bilførere har blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring i første kvartal 2023. Det tilsvarer 33 personer hver dag. Sammenlignet med samme periode i fjor, er det en oppgang på 192 anmeldelser.

Øst politidistrikt topper statistikken for inneværende år med 483 anmeldelser, etterfulgt av Sør-Øst. Størst økning fra fjoråret finner vi i Oslo Politidistrikt som gikk fra 307 anmeldelser i fjor til 383 i år. Finnmark politidistrikt har færrest med 71 anmeldelser. Det er én mer enn i 2022.

En uhyggelig utvikling

MA -Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli skadet av en ruspåvirket fører, mener det aldri har vært viktigere å intensivere arbeidet mot ruskjøring.

– Vi har lagt bak oss et år med høye døds- og ruskjøringstall. Nå er det viktig at alle bretter opp ermene for å snu fjorårets utvikling. Vi er avhengig av synlig politi på veiene, samtidig som alle i samfunnet må ta ansvar. For vår del må vi jobbe holdningsskapende og gi myndighetspersoner verktøyene til å ta de rette beslutningene. Det arbeidet blir bare viktigere og viktigere, sier generalsekretær, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

 

Flere unge ruskjørere

Selv om utviklingen på landsbasis viser økning, er det likevel én ting som bekymrer Kristoffersen mer enn noe annet med årets tall.

– De mellom 25-44 år er verst når det kommer til ruspåvirket kjøring. Denne gangen ser vi imidlertid at de i alderen 18-24 år og de under 18 har hatt en urovekkende økning. For sistnevnte er det nesten en dobling i anmeldelser fra 18 i fjor til 31 i år. I aldersgruppen 18-24 har det gått fra 606 anmeldelser til 678 i år, sier hun.

 

 

Mørketall og flere spyttester

Sjef for UP, Knut Smedsrud sier politiet gjør sin del av arbeidet, men ber alle tenke gjennom egne valg, før de setter seg bak rattet.

– Økningen skyldes hovedsakelig at det ble gjennomført flere ruskontroller etter at restriksjonene under pandemien ble opphevet. Det er også tatt i bruk flere spyttestere de siste årene. Vi oppfordrer alle til å kjøre rusfritt og være opplagte når de kjører bil, sier han.

Det er vanskelig å fastslå hvor mange som faktisk kjører ruspåvirket fordi en stor andel aldri blir tatt. Veikantundersøkelser anslår imidlertid at det daglig skjer 140 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand.

– Det eneste vi vet med sikkerhet er at 2980 personer har kjørt ruspåvirket hittil i år. Det er 2980 for mange. Rus er den enkeltfaktoren, sammen med fart, som øker risikoen for trafikkulykker mest. Mye er gjort med små grep. Legg vekk alle forstyrrelser og selvfølgelig vær helt sikker på at du er kjørbar før du setter deg bak rattet, avslutter Kristoffersen.

Politidistrikt 2022 2023 Differanse

Oslo 307 383 +76
Øst 517 483 -34
Innlandet 214 240 +26
Sør-Øst 438 463 +25
Agder 177 222 +45
Sør-Vest 272 287 +15
Vest 216 221 +5
Møre og Romsdal 130 131 +1
Trøndelag 217 272 +55
Nordland 129 118 -11
Troms 91 86 -5
Finnmark 70 71 +1
Svalbard 2
Annet 8 3 -5
Total 2788 2980 +192