Fra nyttår er dette påbudt i «alle» busser

Fra nyttår er dette påbudt i «alle» busser

Pressemeldinger

Publisert: 29. desember 2023

Forfatter: Nils Erik Gyland

Fra og med 1. januar blir det en ny hverdag for de fleste buss- og minibussjåfører her til lands. Da må de nemlig blåse i et alkometer hver gang de kommer på jobb.

Fra 2019 har det vært krav om alkolås i alle nye norskregistrerte busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag på vei. Kjøretøy som er registrert før 2019 har hatt fem år på seg til å ettermontere enheten. Det vil si at kjøretøyene som ikke har alkolås installert innen nyttår, må parkeres. Et viktig steg i riktig retning, sier MA – Rusfri Trafikk som har vært en aktiv pådriver til påbudet.

– Fra og med 1. januar 2024 vil det være et obligatorisk krav om alkolås i disse bussene- og minibussene. Det er et viktig tiltak for å styrke trafikksikkerheten og redusere risikoen for alkoholrelaterte ulykker, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Anders Skavdal Havdal.

Alkolås er en løsning som er koblet til tenningssystemet i kjøretøyet. Den forhindrer bussen eller minibussen i å starte, dersom føreren har en alkoholkonsentrasjon over lovlig nivå. I Norge er dette satt til 0,2 promille.

– Alkolås er den eneste løsningen vi har, som fysisk hindrer alkoholpåvirket kjøring. Det har blitt implementert med suksess i flere land, og har vist seg å være effektivt for å redusere antall alkoholrelaterte ulykker, fortsetter Havdal.

En trygghet for passasjerene

Han presiserer at ruskjøring i bussbransjen ikke er et utbredt problem, men at påbudet likevel er viktig for den opplevde tryggheten til passasjerene.

– Det er sjeldent vi hører om berusede sjåfører innen persontransport, men det er heller ikke det dette handler om. Dette handler om at når du setter deg på en buss, så betaler du for å komme trygt frem. Da skal det ikke herske noen som helst tvil om at sjåføren er edru. Det er en trygghet for deg som passasjer og for alle rundt i trafikken.

Han fortsetter.

– Norsk trafikksikkerhet er bygget på forebyggende arbeid. Det betyr at vi må være føre var. Kun én ulykke med buss kan få enorme konsekvenser for svært mange personer. 

Unntak

Forskriften unntar taxier fra påbudet, da den er avgrenset til norskregistrerte minibusser og busser (M2 og M3) som brukes i persontransport mot vederlag på vei. Drosjer (kategori M1) og utenlandskregistrerte kjøretøy faller med andre ord utenfor påbudet i denne omgang. Dette innebærer at store deler av taxinæringen ikke vil være omfattet av lovverket.

– Per nå feirer vi at vi er et godt stykke på vei med busser og minibusser. På sikt ønsker vi selvsagt også å få dette implementert i personbiler. Et godt eksempel er Moss taxi som på eget initiativ har installert alkolås i sine biler. Det viser at de tar viktig samfunnsansvar, avslutter Havdal.

Dersom alkolås ikke er innført i aktive busser og minibusser innen nyttår, kan man ilegges bøter og midlertidig suspensjon av kjøretillatelse. Det kan også bli utskrevet overtredelsesgebyr på kroner 8 000.

Fakta om påbudet

Klikk her

– Kravet gjelder kjøretøygruppene M2 og M3.

– Kravet gjelder dem som driver persontransport mot vederlag på vei.

– Kravet gjelder ikke utenlandske kjøretøy.

– Frankrike og Finland har lignende lovverk.

– I USA har alkolås vært i bruk siden 1980-tallet.

– Transportselskapene må selv bekoste alkolåsen.