Økning i antall anmeldelser for ruskjøring i 2023

Økning i antall anmeldelser for ruskjøring i 2023

Pressemeldinger

Publisert: 12. oktober 2023

Forfatter: Nils Erik Gyland

Nye tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser en liten oppgang i antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring hittil i 2023, sammenliknet med samme periode i fjor.

Til og med september 2023 har totalt 8879 personer blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring i Norge. Det er en oppgang fra 8864 anmeldelser i samme periode i fjor.

Agder politidistrikt har sett den største økningen med 183 flere anmeldelser enn i 2022. Vest og Oslo politidistrikt følger etter med henholdsvis 59 og 49 flere anmeldelser. I motsatt ende av skalaen finner vi Øst politidistrikt med 217 færre anmeldelser enn fjoråret.

Nederst i artikkelen kan du se tallene for ditt distrikt.

Det er viktig å merke seg at en endring i antall anmeldelser ikke reflekterer den faktiske forekomsten av rusrelatert kjøring, da det også kan være påvirket av faktorer som politiets aktivitet og ressurser. MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener tallene er skremmende, men understreker at det ikke nødvendigvis bare er dårlig nytt.

 

– Det vi foreløpig kan konkludere med er at 8879 personer har kjørt ruspåvirket hittil i år. Det er 8879 for mange, men dette er heldigvis tallet på dem UP fikk stanset i tide. Utfordringen ligger i alle dem som ikke ble stoppet. Hver og en av dem var en potensiell trafikkulykke som ventet på å skje, sier Anders Skavdal Havdal, generalsekretær for MA – Rusfri Trafikk.

Han fortsetter.

– Ruskjøring er én av tre store årsaker til trafikkulykker, sammen med fart og uoppmerksomhet. Vi vil aldri nå Nullvisjonen hvis ikke arbeidet mot rus i trafikken blir tatt på alvor og prioritert.

Over halvveis til månen

Ifølge veikantundersøkelser kan vi anta at det daglig kjøres mer enn 200 000 kilometer i Norge av alkoholpåvirkede førere. Selv om et mindre antall personer står for majoriteten av kilometerne, understreker Havdal at faren for å havne i en ulykke alltid er til stede.

 

– For å sette det i perspektiv, så er 200 000 kilometer det samme som fem ganger rundt ekvator og tilsvarer 18 ganger så langt som gjennomsnittlig kjørelengde for en personbil per år. Det er et enormt høyt tall. Samtidig vet vi at 100 personer har omkommet i trafikken hittil i år. Det er grunn til å tro at rundt 25 prosent av disse ulykkene var rusrelaterte, slik gjennomsnittet har vært de siste årene.

Foreløpig er det usikkert hvor mange av ulykkene i 2022 og 2023 som var rusrelaterte. Svaret på førstnevnte kommer i UAG-rapporten fra Statens vegvesen i november. Havdal mener dette er i seneste laget.

 

– Først i neste måned får vi vite hvor mange av ulykkene i 2022 som kan kobles til rus. Innholdet i rapporten er svært viktig informasjon for alle som jobber med trafikksikkerhet. Til neste år håper vi derfor at denne foreligger noe tidligere, slik at målrettede tiltak også kan settes inn tidligere, sier Havdal.

Aldersfordelt

Tallene for 2023 viser også at de i alderen 24-34 år oftest blir stanset for ruskjøring. Hittil i år har 2476 personer i denne gruppen blitt tatt. Deretter følger aldersgruppene 35-44 år (2070 anmeldelser) og 18-24 år (1911 anmeldelser).

Statistikken er en påminnelse om at bekjempelsen av rusrelatert kjøring er en kontinuerlig utfordring. Det er et felles ansvar å skape tryggere veier for alle, påpeker MA – Rusfri Trafikk.

– Arbeidet krever tverrfaglig samarbeid fra hele samfunnet. Vi som organisasjon jobber politisk og holdningsskapende på det forebyggende planet, slik at så få som mulig skal oppleve å miste noen i en rusulykke. Det ansvaret tar vi gladelig på oss. Likevel er det alltid noen som vil sette seg bak rattet når de ikke er egnet til å kjøre. Derfor er det fortsatt også svært viktig med et synlig UP langs veiene, slik at oppdagelsesfaren alltid er til stede, avslutter Havdal.

Politidistrikt

Anmeldelser 2022 Anmeldelser 2023  Differanse
201 Oslo 1091 1140 +49
202 Øst 1514 1297 -217
203 Innlandet 712 713 +1
204 Sør-Øst 1387 1340 -47
205 Agder 503 686 +183
206 Sør-Vest 872 847 -25
207 Vest 674 733 +59
208 Møre og Romsdal 404 412 +8
209 Trøndelag 740 731 -9
210 Nordland 432 420 -12
211 Troms 323 312 -11
212 Finnmark 183 229 +46
62 Svalbard 5 3 -2
Ukjent Ukjent 24 16 -8
Totalt 8864 8879 +15