Høye ruskjøringstall også i 2023

Høye ruskjøringstall også i 2023

Pressemeldinger

Publisert: 15. januar 2024

Ferske tall fra UP (Utrykningspolitiet) viser at 11 428 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i 2023. Det er kun 218 færre enn i 2022, som var et år med historisk høye tall.

Trafikksikkerhetsorganisasjonen, MA – Rusfri Trafikk, sier de to siste årene har vist oss at vi aldri kan senke skuldrene dersom Nullvisjonen skal være oppnåelig.

– Vi vet fra veikantundersøkelser at mørketallene er store, så tallene gir oss ikke det fullstendige bildet. Det de sier er at minst 11 428 har kjørt i ruspåvirket tilstand i 2023. Det er bare flaks at ikke ulykkestallene er enda høyere, sier generalsekretær i organisasjonen, Anders Skavdal Havdal.

I fjor mistet 118 personer livet i trafikken, og i 2022 var tallet 116. De årlige ulykkesanalyserapportene fra Statens vegvesen viser at rus er medvirkende faktor i 20-25 prosent av dødsulykkene på norske veier. Havdal presiserer derfor at dette må være et satsningsområde fremover, sammen med fart og uoppmerksomhet.

Dagen derpå

I en undersøkelse gjennomført av Frende forsikring i desember, svarte 21 prosent at de har kjørt bil uten å vite om de var edru. Det mener Havdal er oppsiktsvekkende og han trekker spesielt frem ett område han mener nordmenn har et forbedringspotensial.

– Ruskjøringstallene omfavner alle typer rusmidler, men når det kommer til alkohol, har vi en stor utfordring i dagen- derpå-promillen. De som blir tatt med dette er ofte vanlige nordmenn som rett og slett ikke har nok kunnskap til å vurdere når de er kjørbare. Likevel er svaret enkelt. Dersom man er i tvil, så er det ingen tvil, la bilen stå.

I tillegg til et sterkt og synlig politi, trekker han frem økt kunnskapsformidling som en viktig del av det videre arbeidet.

– Mange støtter seg på 12-timersregelen, men man kan fort ha promille lenger enn dette. Det avhenger av en rekke faktorer som vekt, høyde, hvor ofte man drikker og antall enheter. For å være helt sikker anbefaler vi at man sjekker med en godkjent promillemåler, eller lar bilen stå.

Positive nyheter i 2023

Selv om tallene på rusanmeldte og omkomne har økt etter pandemien, påpeker Havdal at 2023 også har gitt grunn til optimisme.

– Nå er alkolås påbudt i alle busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag, og Tolletaten kan gjennomføre rustesting på sine kontrollpunkter. Dette er saker vi har jobbet for i lang tid, og spesielt sistnevnte håper vi kan bidra til å både oppdage og fjerne flere farlige trafikanter fra veiene. I tillegg gjennomføres det rustester i alle politiets kontroller, noe vi jobbet lenge for og setter stor pris på.

Avslutningsvis kommer han med en oppfordring for 2024.

– Vi jobber videre med det politiske og holdningsskapende arbeidet, men til syvende og sist trenger vi også hjelp fra hver enkelt. Ha alltid en plan for hvordan du skal komme deg hjem, enten med taxi, kollektivt eller ved hjelp av en edru sjåfør. Ser du mistenkelig kjøring, så meld i fra til politiet. Det er alltid bedre å ringe en gang for mye.