Så mange av dødsulykkene i 2022 skyldtes rus

Så mange av dødsulykkene i 2022 skyldtes rus

Pressemeldinger

Publisert: 11. desember 2023

I november kom rapporten fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) om dødsfallene i trafikken i 2022. Den viste at 20 prosent av dødsulykkene i 2022 var knyttet til ruspåvirkning. 

De 20 prosentene utgjør 21 ulykker med 23 omkomne (totalt 105 ulykker). Sammenlignet med foregående år er dette en oppgang fra 18 prosent i 2021. MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø av rus i trafikken, mener tallene fort kunne vært enda høyere.

Mer konkrete tiltak

Organisasjonen peker blant annet på veikantundersøkelser som estimerer at det hver dag kjøres 140 000 turer av ruspåvirkede førere i Norge. Rus en av de tre store årsakene til trafikkulykker, sammen med fart og uoppmerksomhet.

– Det er bare flaks at ikke dødstallene er enda høyere. Vi vet at majoriteten av ruskjørerne aldri blir tatt. Hver gang de setter seg bak rattet, utgjør de en alvorlig risiko for uskyldige omgivelser, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Anders Skavdal Havdal.

Han etterspør derfor mer gehør for konkrete tiltak.

– Vi kan være så «bekymret» vi bare vil, men det hjelper ikke de familiene som har mistet noen de er glade i. Vi trenger hands on-tiltak. I år fikk vi innført at Tolletaten har mulighet til å rusteste på sine kontrollpunkter, samtidig som alkolås er krav i de fleste busser fra nyttår. Det blir spennende å se hvilke utslag dette gir i 2023-rapporten. Vi jobber også med å øke kunnskapen om nye og eksisterende rusmidlers effekt på bilkjøring, slik som reseptbelagte legemidler. Samfunnet vet per nå for lite til å møte morgendagens utfordringer.

I de 21 rusrelaterte ulykkene i fjor, var 13 med alkohol, 4 med blandingsrus, og 4 med annen type rus. 11 var personbilførere, 3 var MC-førere, 3 var el-sparkesyklister, 1 var syklist, 1 var traktorfører og 1 var fotgjenger.

Samtidig var det 13 utforkjøringsulykker, 5 møteulykker, 2 fotgjengerulykker og 1 var i kategorien andre ulykker. 10 av dødsulykkene med rus skjedde om sommeren (juni, juli og august)

Elefanten i rommet

Havdal presiserer at vi må begynne å adressere elefanten i rommet.

– Vi er den eneste trafikksikkerhetsaktøren som hovedsakelig jobber mot ruskjøring, men vi opplever at innsatsområdet ikke blir pratet om i stor nok grad, med unntak av utrykningspolitiet som gjør et viktig arbeid ute på veiene våre. Vi må tørre å snakke om de vanskelige tingene, selv når vi ikke har en god løsning klar.

I fjor ble i overkant av 11600 personer anmeldt for ruspåvirket kjøring. Til og med september i år er 8879 anmeldt for samme lovbrudd.