Økning i antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring i 2023

Økning i antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring i 2023

Pressemeldinger

Publisert: 11. juli 2023

Forfatter: Nils Erik Gyland

Nye tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser en oppgang i antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring i første halvår av 2023, sammenliknet med samme periode i fjor.

I løpet av første halvår av 2023 har totalt 6071 personer blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring. Dette er en oppgang fra 5625 anmeldelser i samme periode i fjor. Agder politidistrikt har opplevd den største oppgangen med 146 flere anmeldelser. Deretter kommer Oslo politidistrikt med 106 flere, etterfulgt av Vest politidistrikt med 86 flere.

Totalt sett topper Øst politidistrikt statistikken med 906 anmeldelser. De er imidlertid én av kun tre politidistrikt som har hatt nedgang. Øst har registrert 64 færre anmeldelser, Nordland har 19 færre, og Troms har 8 færre enn fjoråret.

Aktivitet og ressurser

Det er viktig å merke seg at en endring i antall anmeldelser ikke nødvendigvis reflekterer den faktiske forekomsten av rusrelatert kjøring, da det også kan være påvirket av faktorer som politiets aktivitet og ressurser. MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener derfor at flere rustatte kan være godt nytt.

– Vi vet at mange aldri blir tatt. Vi skal derfor være glade for hver eneste en som politiet stanser. Utviklingen kan indikere at politiet har hatt flere ressurser tilgjengelig for å gjøre et større innhogg i mørketallene, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Erik Gyland.

Undersøkelser viser nemlig at det daglig kjøres 140 000 kjøreturer i Norge av ruspåvirkede førere. Fungerende UP-sjef Olav Markussen sier derfor dette er et prioriteringsområde for Utrykningspolitiet.

– Mørketallene er store, så vi avdekker kun en liten del av disse overtredelsene. Kjøring i ruspåvirket tilstand er en av hovedårsakene til de alvorlige ulykkene langs veiene, så det er et prioritert kontrollområde for oss. De siste årene har vi tatt i bruk flere spyttestere og vi har vedvarende høyt fokus på ruskjøring. Det kan være noe av årsakene til høyere tall, sier han.

Aldersfordelt

Tallene for første halvår 2023 viser også at de i alderen 25-44 år dominerer statistikken. Disse utgjør 3069 av anmeldelsene, og er en oppgang på 88 fra i fjor. Aldersgruppen med størst økning er imidlertid de unge voksne i alderen 18-24 med 164 flere anmeldelser enn i fjor. Den eneste gruppen som har hatt en nedgang er de eldste sjåførene på 75+, der det ble registrert én færre anmeldelser, sammenlignet med 2022.

– Erfaringsmessig vet vi at rundt 1 av 4 dødsulykker skyldes ruspåvirket kjøring, og det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i år. Sommermånedene topper vanligvis ulykkesstatistikken. Derfor er det svært viktig at UP er godt synlig langs veiene og fortsetter å ha fokus på ruskontroller. Oppdagelsesfare er et sterkt virkemiddel, fortsetter Gyland.

Statistikken er en påminnelse om at bekjempelsen av rusrelatert kjøring er en kontinuerlig utfordring. Det er et felles ansvar å skape tryggere veier for alle, påpeker MA – Rusfri Trafikk.

– Vi oppfordrer alle trafikanter til å være ansvarlige og avstå fra å kjøre under påvirkning av rusmidler. En skal ikke være rusfri i trafikken kun for sin egen del, men man skylder det til alle sine medtrafikanter, avslutter han.

 

 

 

Anmeldelser ruspåvirket kjøring pr politidistrikt

1. halvår 2022 1. halvår 2023 Differanse
201 Oslo Politidistrikt 637 201 Oslo Politidistrikt 743 106
202 Øst Politidistrikt 970 202 Øst Politidistrikt 906 -64
203 Innlandet Politidistrikt 461 203 Innlandet Politidistrikt 516 55
204 Sør-Øst Politidistrikt 892 204 Sør-Øst Politidistrikt 901 9
205 Agder Politidistrikt 315 205 Agder Politidistrikt 461 146
206 Sør-Vest Politidistrikt 553 206 Sør-Vest Politidistrikt 580 27
207 Vest Politidistrikt 419 207 Vest Politidistrikt 505 86
208 Møre og Romsdal Politidistrikt 244 208 Møre og Romsdal Politidistrikt 274 30
209 Trøndelag Politidistrikt 482 209 Trøndelag Politidistrikt 523 41
210 Nordland Politidistrikt 299 210 Nordland Politidistrikt 280 -19
211 Troms Politidistrikt 212 211 Troms Politidistrikt 204 -8
212 Finnmark Politidistrikt 122 212 Finnmark Politidistrikt 166 44
62 Sysselmesteren på Svalbard 3 62 Sysselmesteren på Svalbard 3 0
Ukjent/annet 16 Ukjent/annet 9 -7
Totalsum 5625 Totalsum 6071 446