Nesten 40 personer blir stanset for mobilbruk i bil hver dag

Nesten 40 personer blir stanset for mobilbruk i bil hver dag

Pressemeldinger

Publisert: 16. mars 2022

Tallene går nedover og bøtesatsen har økt. Likevel er det for mange som strekker seg etter telefonen mens de kjører bil.

I januar og februar 2022 ble det utstedt 2242 forenklede forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon i bil. Dette er 258 færre enn i fjor. Likevel tilsvarer det nesten 40 bilister hver dag, som ikke har full konsentrasjon på veien. Finnmark-, Møre og Romsdal-, og Troms politidistrikt er de eneste med økning, på henholdsvis 36, 124 og 145 tilfeller.

Til tross for å være det distriktet med flest innbyggere (ca. 900 000), ble det i perioden kun utskrevet 186 forelegg i Oslo politidistrikt. Dette tilsvarer 20 per 100 000 innbygger og er dermed lavest i landet. I motsatt ende av skalaen finner vi Troms politidistrikt med 119 utskrevne forelegg per 100 000 innbygger.

Helt nederst i saken kan du se oversikt over alle politidistriktene.

Øker risikoen drastisk

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, tror mange ikke tar inn over seg hvor farlig mobilbruk i bil kan være.

– Mobilen er en stor del av livene våre. Vi sjekker SMS og sosiale medier uten å tenke over det. Men kjører du i 60 km/t og ser på telefonen i bare tre sekunder, så har du beveget deg nesten 50 meter uten å se på veien. Mye kan skje på de meterne, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

I følge Statens vegvesen er to sekunder en kritisk grense for hvor lenge man kan ta blikket vekk fra veien. Samtidig har Transportøkonomisk institutt (TØI) konkludert med at mobilbruk i bil øker risikoen for alvorlige ulykker med mellom 22 og 164 ganger.

– I perioden 2011-2015 var uoppmerksomhet medvirkende årsak i 1 av 3 dødsulykker. Det tallet har nok ikke blitt noe lavere med tiden. Av respekt for deg selv og andre trafikanter, vent med å sjekke telefonen til du har stanset bilen, fortsetter Kristoffersen.

En høy pris å betale

På litt over ett år har boten for mobilbruk økt fra 1700 kr til 7450 kr, og i likhet med kjøring i ruspåvirket tilstand, er de mellom 25-44 år verst. Disse stod for 55 prosent av alle som ble tatt for mobilbruk i januar og februar. Kristoffersen er ikke overrasket over dette.

– Vi ser år etter år at flest blir tatt i denne aldersgruppen, enten det er for ruskjøring eller mobilbruk. Likevel håper vi at økningen i bøtesatsen har en preventiv effekt. 7450 kroner er en høy pris å betale, kun for å sjekke noe på Instagram eller ta en telefon.

Hun tror imidlertid at høyere bøter ikke er nok til å få stanset mobilbruken.

– Politiet kan ikke ta alle og noen vil alltid strekke seg etter telefonen. Derfor er vi også avhengig av holdningsbyggende arbeid. Folk må forstå hvilken fare de utsetter seg selv og andre for, avslutter Kristoffersen.

Definisjon

Ved ulovlig bruk av mobiltelefon, menes det at føreren av bilen har betjent håndholdt telefon ved kjøring. Dette innebærer all bruk av telefon som ikke er forskriftsmessig plassert eller koblet til håndfritt system.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall forenklede forelegg utstedt for ulovlig mobilbruk i januar og februar 2022

 • Oslo politidistrikt – 186
 • Øst politidistrikt – 334
 • Innlandet politidistrikt – 207
 • Sør-Øst politidistrikt – 310
 • Agder politidistrikt – 115
 • Sør-Vest politidistrikt – 230
 • Vest politidistrikt – 128
 • Møre og Romsdal politidistrikt – 124
 • Trøndelag politidistrikt – 296
 • Nordland politidistrikt – 131
 • Troms politidistrikt – 145
 • Finnmark politidistrikt – 36
 • Sum – 2242