Fortsatt et problem med mobilbruk i bil

Fortsatt et problem med mobilbruk i bil

Nyheter

Publisert: 21. januar 2022

Den nyeste rapporten fra UP viser at det i 2021 ble utstedt 13624 forenklede forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon i bil. Dette er en nedgang fra 17230 året før. Likevel vil det si at det i snitt blir stoppet 1,5 bilister i timen, hele året gjennom, som ikke har full konsentrasjon på veien og trafikken.

Øst-politidistrikt registrerte 769 færre tilfeller enn i 2020, men kom likevel verst ut med 1991 utskrevne forelegg i 2021. Den største nedgangen var hos Sør-øst-politidistrikt med 809 færre tilfeller enn året før.

Til tross for en generell bedring i tallene, skiller Nordland- og Troms politidistrikt seg ut som de eneste med økning, på henholdsvis 49 og 110 tilfeller.

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener tallene fortsatt er for høye.

– Vi frykter at mørketallene er store. 13 624 personer ble bøtelagt for mobilbruk på landsbasis – noe som er altfor mange. Det er ingen tvil om at oppmerksomheten vår svekkes ved å bruke mobilen, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har konkludert med at mobilbruk i bil øker risikoen for alvorlige ulykker med mellom 22 og 164 ganger.

Unge voksne er verst

I likhet med kjøring i ruspåvirket tilstand, er bilførere mellom 25-34 år verst når det kommer til mobilbruk. Disse stod for 3738 av tilfellene.

Tett på følger de mellom 35 og 44 år. I 2021 stod disse to gruppene for 7244 av de forenklede foreleggene. Det vil si at de utgjorde 53 prosent av alle som ble tatt for mobilbruk.

– 5000 kroner er et merkbart beløp for de fleste og det kan svi ekstra med tre prikker. Du mister faktisk lappen ved åtte prikker. Så det gjelder å ha fokus på veien, sier Kristoffersen.

Mobil Bruk 2

Konsekvenser

Ved ulovlig bruk av mobiltelefon, menes det at føreren av bilen har betjent håndholdt telefon ved kjøring. Dette innebærer all bruk av telefon som ikke er forskriftsmessig plassert eller koblet til håndfritt system. Dersom man blir tatt for dette, risikerer man bot på opptil 5000 kroner, samt tre prikker på førerkortet. Det er foreslått at denne boten skal økes til 7.450 kroner inneværende år.