Økning i anmeldte ruskjørere

Økning i anmeldte ruskjørere

Pressemeldinger

Publisert: 11. mars 2022

Denne uken kom tallene fra utrykningspolitiet (UP) på rusanmeldte i januar og februar 2022. De viser at 1685 bilførere har blåst til rødt hittil i 2022. Det tilsvarer 29 personer hver dag.

Sammenlignet med samme periode i fjor, er dette en oppgang på 107 personer. Øst politidistrikt topper statistikken for inneværende år med 312 anmeldelser, samtidig som Finnmark politidistrikt hadde færrest med 51 anmeldelser.

Mange blir ikke tatt

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener at politiet gjør en god og viktig jobb, men minner om at høyere eller lavere anmeldelsestall ikke nødvendigvis gjenspeiler realiteten.

– Antallet anmeldelser kan vise at politiet stanser flere enn tidligere og det er vi i tilfelle veldig glade for. Men tallet sier ikke så mye om hvor mange som faktisk fyllekjører. Det anslås at det daglig kjøres 14 000 turer av alkoholpåvirkede førere. Det er altså mange som ikke blir tatt. Disse utgjør en stor fare og er en kontinuerlig bekymring for oss, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

I pandemien har antallet ruskontroller vært kraftig redusert grunnet smittevern. Nå er politiet tilbake med full styrke. Kristoffersen mener dette er viktig for å luke ut farlige sjåfører, men ser dystert på de nye tallene.

– Det vi vet med sikkerhet er at 1685 personer har kjørt ruspåvirket hittil i år. Det er 1685 for mange. Rus er den enkeltfaktoren, sammen med fart, som øker risikoen for trafikkulykker mest, så dette betyr bare at vi må intensivere vårt arbeid for Nullvisjonen og en rusfri trafikk, fortsetter hun.

De unge voksne er fortsatt verst

I likhet med tidligere år, er aldersgruppen 25 – 34 år verst, og de mellom 35 – 44 år følger på. 9 av 10 rusanmeldte er menn.

– Rus i trafikken er aldri akseptabelt, uavhengig av alder. Det er trist at voksne folk som skulle vite bedre, er de som hyppigst kjører ruspåvirket. Man burde være moden nok til å se konsekvensene av sine handlinger, og forstå at de kan få fatale følger for både en selv og andre trafikanter, sier Kristoffersen.

Tips fra publikum utgjør halvparten av de som politiet tar. Kristoffersen er tydelig på at vi også i fremtiden må hjelpe politiet med å forhindre fyllekjøring.

– Ser du en som kjører vinglete og utrygt, så ring politiet. Dersom antakelsen var feil, så gjør ikke det noe. Det er mye bedre å tipse en gang for mye, enn en gang for lite. Vi er avhengige av fellesskapet i samfunnet for å skape et tryggere trafikkbilde for alle, avslutter hun.