Stor økning i rusanmeldte bilførere

Stor økning i rusanmeldte bilførere

Pressemeldinger

Publisert: 19. juli 2022

Forfatter: Nils Erik Gyland

Det er flere rusanmeldte bilførere i år sammenlignet med i fjor, viser tall fra UP. MA – Rusfri Trafikk sier at det er godt nytt.

Det er stor økning i rusanmeldte bilførere hittil i år. 5 492 personer ble i løpet av årets seks første måneder anmeldt, mistenkt for ruspåvirket kjøring. Det viser den ferske halvårsrapporten fra UP (Utrykningspolitiet). Tallet tilsvarer 30 bilførere hver dag.

Nederst i saken kan du se tallene for ditt politidistrikt.

Sammenlignet med samme periode i fjor er dette en økning på nesten 600 anmeldte. Den største økningen har vært i Øst-politidistrikt med 113 flere anmeldte. De andre østlandsområdene, Sør-øst, Oslo og Innlandet, følger hakk i hæl.

De godt voksne dominerer

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener at flere rustatte er godt nytt.

-Så lenge vi vet at politiet ikke klarer å stoppe absolutt alle fyllekjørere der ute, må vi være takknemlige for hver eneste en som blir tatt, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk.

Tallene for første halvår 2022 viser samme trend i aldersfordeling som tidligere. De godt voksne dominerer. Flest rusanmeldte befinner seg i kategorien 25 – 34 år, og de mellom 35 – 44 år følger på. Dessuten har det vært en økning i aldersgruppen 55 – 64 år. 9 av 10 rusanmeldte er menn.

På bakgrunn av de alarmerende høye ulykkestallene som har vært i trafikken hittil i år, frykter hun fortsettelsen på sommeren.

Bilde av Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

 

– Erfaringsmessig vet vi at minst 1 av 4 dødsulykker skyldes ruspåvirket kjøring, og det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i år. Sommermånedene topper vanligvis ulykkesstatistikken, sier Kristoffersen. – Derfor er det svært viktig at UP nå er godt synlig langs veiene og fortsetter å ha fokus på ruskontroller, både for alkohol og narkotika, slik at så mange farlige bilførere som mulig blir luket ut av trafikken.

Hun oppfordrer alle til å være årvåkne bak rattet, uthvilte og hundre prosent sikre på at gårsdagens grillfest er ute av kroppen.

-Politiet gjør et godt arbeid ute på våre veier, men resten er opp til deg og meg, minner generalsekretæren om.

 

 

 

Oslo politidistrikt
634 rusanmeldte bilførere
Øst politidistrikt
954 rusanmeldte bilførere
Innlandet politidistrikt
449 rusanmeldte bilførere
Sør-Øst politidistrikt
879 rusanmeldte bilførere
Agder politidistrikt
301 rusanmeldte bilførere
Sør-Vest politidistrikt
549 rusanmeldte bilførere
Vest politidistrikt
397 rusanmeldte bilførere
Møre og Romsdal politidistrikt
235 rusanmeldte bilførere
Trøndelag politidistrikt
468 rusanmeldte bilførere
Nordland politidistrikt
297 rusanmeldte bilførere
Troms politidistrikt
203 rusanmeldte bilførere
Finnmark politidistrikt
121 rusanmeldte bilførere
Sysselmesteren på Svalbard
3 rusanmeldte bilførere
Ukjent/annet
2 rusanmeldte bilførere
Totalsum
5492 rusanmeldte bilførere