promille-illustrasjon

Hva er en alkoholenhet?
En standard alkoholenhet inneholder ca.12 gram alkohol. Eksempler på 1 alkoholenhet er:

- En flaske (33 cl) pils på 4,5 vol %
- Et lite glass vin (12,5 cl) på 12 vol %
- Et enda mindre glass sterkvin (7,5 cl) 20 vol %
- Et svært lite glass brennevin (4 cl) 40 vol %

Når du teller antall alkoholenheter, må du også vurdere størrelsen på glassene. En halvliter pils tilsvarer for eksempel 1,5 enhet alkohol. Har du drukket en alkoholenhet har man alltid fått samme mengde ren alkohol i kroppen, enten det for eksempel er 0,33 liter pils eller 0,04 liter brennevin.

Alkohol tabell
Forbrenning av alkohol
Alkoholforbrenningen foregår vanligvis med konstant hastighet. Promillen i blodet synker med ca. 0,15 per time fra inntak. Gjennomsnittlig faller alkoholkonsentrasjon i blodet med ca. 0,12-0,18 promille per time hos både kvinner og menn. Dette innebærer at noen personer forbrenner 0,12 promille per time, noen forbrenner 0,18 promille per time, mens de fleste forbrenner ca. 0,15 promille per time. Ved lav promille, under Vegtrafikklovens grense på 0,20 promille, går forbrenningen litt saktere enn ved promiller høyere enn 0,20.

Les mer om promille og forbrenning faktaark om alkohol – fakta om forbrenning av alkohol i kroppen.

Bakrus - hva hjelper?
Bakrus får man etter høyt alkoholinntak. De vanligste symtpomene er hodepine, kvalme, uvelhet og uro. Har du drukket store mengder alkohol og vært beruset over mange timer, vil kroppen og særlig hjernen tilpasse seg alkoholinntaket og man kan neste dag våkne i "bakrus". På Oslo Universitetssykehus sine nettsider finner du råd om hvordan du kan unngå bakrus og hva som ikke virker for å raskere kunne bli kvitt bakrusen raskere. Det skulle ikke komme som noen stor overraskelse at det mest effektive virkemiddlet mot bakrus er å drikke moderat, gjerne også vann og annen alkoholfri drikke i tillegg. 

Sist oppdatert november 2018.