Garanti eller reklamasjon på en alkolås?

Garanti eller reklamasjon på en alkolås?

Publisert: 27. januar 2021

Er du privatkunde som kjøper deg en alkolås bør du forvente at alkolåsen skal vare i 5 år etter forbrukerkjøpsloven. Det betyr at du har mulighet til å reklamere på feil eller mangler ved låsen inntil 5 år etter at du kjøpte den.

Husk at du må reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget feilen. Du finner mer om loven på Forbrukerrådet sine nettsider.

Er du en bedriftskunde står du fritt å avtale med leverandøren hva som gjelder. Hvis det ikke er avtalt noe mellom kjøper og selger så gjelder kjøpslovens reklamasjonsrett på 2 år. Flere av alkolåsleverandørene har 3-års garanti på sine alkolåser. Ved kjøp av alkolås, få leverandøren til å opplyse om kostnader som kan oppstå i forbindelse med service. Leverandøren bør kunne redegjøre for eventuelle kostnader som kan oppstå i løpet av en treårsperiode.

Installasjon av alkolås hos privatkunder
Er du privatperson som ønsker å installere alkolås, så trenger du ikke følge regelverket som er beskrevet ovenfor. Men, vi anbefaler at du kun kjøper alkolås som tilfredsstiller den europeiske standarden og at du monterer alkolåsen på et godkjent alkolåsverksted. Da får du den beste oppfølgingen og vil være trygg på at den alkolåsen du har, gir rett måleresultat.

Kjøpsloven

§ 32.Reklamasjon.

(1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.
(2) Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.