Politiets myndighet til å kontrollere for ruspåvirkning

Politiets myndighet til å kontrollere for ruspåvirkning

Publisert: 22. januar 2021

Politiet har ifølge vegtrafikkloven myndighet til å stoppe personer de mistenker kjører i ruspåvirket tilstand, eller der det er grunn til å tro at sjåføren er påvirket av alkohol. De kan også inndra førerkortet dersom føreren har gjort et lovbrudd som er alvorlig nok. De kan også, når som helst, foreta tilfeldige kontroller av førere av motorvogn.

Politiet gjennomfører målrettede ruskontroller på tider og steder der man kan mistenke ruskjøring. For å øke den faktiske oppdagelsesrisikoen, er det også bestemt at alle trafikkon­troller minimum skal inneholde kontroll av førerrett og om vedkommende er ruspåvirket. Dette er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, 2018-2021, tiltak nr. 7. Hvert år blir i overkant av 9000 førere anmeldt med mistanke om ruspåvirket kjøring. De senere årene har mer enn halvparten av disse vært førere mistenkt for annen rus enn alkohol.

Utrykningspolitiet (UP) har et operativt fagansvar for politiets trafikktjeneste. I tillegg til økt bruk av alkometer for å avdekke flere ruspåvirkede førere, er bruk av metoden «tegn og symptomer» og analyse av spytt viktig for avdekking av annen rus enn alkohol.