6-timersregelen – etterfølgende rusinntak

6-timersregelen – etterfølgende rusinntak

Publisert: 22. januar 2021

Forfatter: Leif N. Olsen

Forbudet i vegtrafikkloven § 22, 5.ledd mot etterfølgende alkoholnytelse eller bruk av andre berusende eller bedøvende midler kom inn i vegtrafikkloven i 1959.

Den kom inn for å «fange» de som fikk lurt seg unna promillekontroll ved å «stikke av» og påstår å ha drukket etter kjøringen. Bestemmelsen har fungert etter sin hensikt og ikke vært særlig debatter, selv om den er «særnorsk». Andre land har vist interesse for å få tilsvarende bestemmelse.

Bestemmelsen rammer alle som med motorvogn har vært innblandet i noe som en må forstå eller burde ha forstått, kan føre til politietterforskning på grunn av kjøringen. Det kan f.eks. være at en har vært innblandet i et uhell, kjørt uregistrert bil, er observert kjørende uten førerkort, kjørt på en uvettig måte eller ruspåvirket. Da har en avholdsplikt i 6 timer etter avsluttet kjøring.

Ethvert inntak av alkohol eller andre rusmidler rammes. Verd å merke seg er altså at det her ikke er noen promillegrense eller grenser for andre stoffer enn alkohol. Avholdsplikten er total.

Det kan nevnes at en fører som rygget på en sykkel som sto parkert i vegkanten, slik at den veltet, ble dømt for etterfølgende alkoholinntak. Han hadde sett sykkelen falle og hørt et smell i karosseriet. Høyesterett mente da at vedkommende måtte regne med at dette kunne føre til politietterforskning.

En person som hadde fått beslaglagt førerkortet kjørte en uregistrert bil, ble dømt for etterfølgende alkoholnytelse selv om det ikke var skjedd noe uhell. Det var nok at selve kjøringen kunne føre til etterforskning.

Forbudet om alkoholnytelse eller nytelse av andre rusmiddel opphører før 6-timersfristen om det er tatt blodprøve eller politiet har besluttet at blodprøve ikke skal tas.

Det kreves ikke nødvendigvis at politiet har sagt at blodprøve ikke skal tas. Har politiet f.eks. vært på uhellsstedet og snakket med partene, må det tolkes slik at politiet har besluttet at blodprøve ikke skal tas.

Vegtrafikkloven

§ 22. Ruspåvirkning av motorvognfører

5.ledd
Fører av motorvogn må ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timene etter at han er ferdig med kjøringen, når han forstår at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen eller utviser grov uaktsomhet i så måte. Dette forbudet gjelder likevel ikke etter at blodprøve eller utåndingsprøve er tatt, eller politiet har avgjort at slik prøve ikke skal tas.