2020: 26 % av de trafikkdrepte var ruspåvirket

2020: 26 % av de trafikkdrepte var ruspåvirket

Nyheter

Publisert: 12. juli 2021

Nylig kom UAG-rapporten, en rapport som viser årsakene til dødsulykkene i trafikken.

I 2020 ble det drept 93 personer og vi må over 70 år tilbake for å finne så få trafikkdrepte.

Men det er et moment i UAG-rapporten som bekymrer. Nemlig at vi ser en økning i antall drepte i rusrelaterte trafikkulykker.

Anne Beate Budalen, rådgiver trafikksikkerhet i MA – Rusfri Trafikk forklarer at alkolås kunne avverget en del lidelser.

– I 26 % av dødsulykkene var rus utslagsgivende. 24 personer ble drept i disse ulykkene og tre hardt skadd. Alkohol eller blandingsrus med alkohol var utslagsgivende i 14 av ulykkene. Hadde bilen vært utstyrt med alkolås kunne de vært avverget, forteller Budalen og legger til:

– MA – Rusfri Trafikk er bekymret for at trafikkdrepte i ruspåvirket tilstand til stadig holder seg stabilt høyt.

 

Bilde av Anne Beate Budalen

Utvikling over tid

De siste ti årene har drepte i trafikken blitt redusert, men rusulykkene ligger stabilt høyt.

• I gjennomsnittlig 22 % av dødsulykkene i perioden 2011 – 2020 har ruspåvirkning vært en medvirkende faktor.

• I 2018 så vi en voldsom økning – hele 34 % av dødsulykkene den gang, var rusrelatert.

• I 2019 ble tallet redusert til 20 %, men vi for 2020 ser en økning på 26 %, det tilsvarer en fjerdedel av dødsulykkene i 2020.

Av UAG-rapporten fremkommer det at menn er verst.

– Menn i aldersgruppen 40 – 60 år er verstingene. Årsaken kan være at de drar med seg dårlige holdninger fra ungdommen, meddeler Budalen.

 

 

illustrasjon av trafikkulykke

Alkolås som løsning og møte med statsråden

MA – Rusfri Trafikk har lenge jobbet med en løsning for å redusere antall drepte i trafikken som kan knyttes til rus.

– Alkolås er et verktøy som kan løse dette, og av de som ble drept i rusrelaterte ulykker i 2020, kunne alkolås forhindret 67 % av dødsfallene.

Nylig hadde MA – Rusfri Trafikk et møte med statsråd Knut Arild Hareide om tematikken.

– Vi mener myndighetene må være offensive for å redusere antall drepte i trafikken. Det finnes ingen målretta tiltak for å redusere promillekjøring utover politikontroller – tallene konstaterer at det ikke er tilstrekkelig og det må gjøres noe med det, sier Budalen til slutt.

Nyheter