28 anmeldte ruskjørere hver dag i 2020

28 anmeldte ruskjørere hver dag i 2020

Pressemeldinger

Publisert: 05. januar 2021

Forfatter: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

Hele 10 380 blåste til rødt i 2020 – aldri før har tallet vært høyere. Sammenlignet med 2019 er det en oppgang på 660 anmeldte personer. Da blåste 9720 til over lovlig verdi.

Flest anmeldte ruskjørere finner vi i Sør-øst politidistrikt, der 1761 personer ble anmeldt for fyllekjøring.

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadd av rus i trafikken, mener ruskjøring er et samfunnsproblem, men at tallene også indikerer at politiet gjør et godt stykke arbeid.

–Ruskjøring er et stort problem i samfunnet og det virker som mange ikke helt skjønner konsekvensen av hvor galt det kan gå. De tre siste årene har 80 personer mistet livet i trafikken grunnet rus – 80 utilgivelige dødsfall, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.

–Men de høye tallene viser også at vi har et politi i dette landet som er til å stole på – de tar ruskjøring på høyeste alvor. Onde tunger hevder at Utrykningspolitiet er irriterende, men uten dem ville nok langt flere personer mistet livet i trafikken, konstaterer Kristoffersen.

Vær en god venn
Kristoffersen er tydelig på at vi i året som er foran oss, må støtte hverandre og hjelpe politiet i ytterligere grad.

–Det er viktig at du er en god venn, kollega eller familiemedlem. Mange ruskjørere har ofte utfordringer med alkohol, narkotika eller legemidler. Det koster ingenting å spørre de du er glad i om hvordan de har det – kanskje kan det være med på å forhindre en trafikkulykke i 2021. ­­­­

Generalsekretæren refererer til at politiet tar mange av promillekjørerne basert på tips fra publikum. Hun mener det vil være avgjørende at vi tipser lovens lange arm, dersom vi mistenker ruskjøring.

–Det er bedre at du tipser en gang for mye. Sammen kan vi skape tryggere rammer i trafikken. Det er alle tjent med, avslutter hun.

Rusanmeldelser og ruskontroller 2014-2020