Mange fyllekjørere i første kvartal

Mange fyllekjørere i første kvartal

Nyheter

Publisert: 09. april 2021

Forfatter: Henrik Pettersen Sunde

Totalt har 2418 personer blitt luket ut for promillekjøring i Norge i første kvartal – det tilsvarer 27 personer per dag.

Aldersgruppene som fyllekjørte mest i første kvartal var 25 – 34 og 35 – 44 år. Disse sto for over halvparten av anmeldelsene.

– Det er jo paradoksalt at aldersgruppene som skal være forbilder for den kommende generasjonen av trafikanter er verst. Det bekymrer meg virkelig, og det bør heves noen øyenbryn i de tusen hjem. Atter en gang viser det seg at de mer erfarne sjåførene er verst bak rattet, sier Kristoffersen og utdyper:

– Ser en på samme tall fra 2020, er de omtalte aldersgruppene også på toppen av statistikken. De hensynsløse holdningene til foreldregenerasjonen er påfallende.

Bilde av generalsekretær Kristoffersen.

Politiet i Øst tok 429 promillekjørere

I første kvartal blåste 429 personer til rødt i Øst politidistrikt. Sammenlignet med første kvartal i 2020, er det en økning på 28 prosent.

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, er bekymret for den betydelige økningen.

– En økning på 28 prosent er bekymringsverdig. Hver måned anmeldes det over 140 promillekjørere, noe som tilsvarer nærmere fem hver dag. Jeg minner om at rus i trafikken tar rundt 20 liv hvert år. Det skal ikke mer enn et lite uhell til før dødsulykken er et faktum. Kampen for en rusfri trafikk er kontinuerlig, sier hun.

Ingen andre politidistrikt anmelder flere fyllekjørere enn Øst.

Illustrasjon av politikontroll