Bussjåførene skal bli tryggere

Bussjåførene skal bli tryggere

Nyheter

Publisert: 24. februar 2022

– Dessverre har vi i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører er blitt hardt skadet eller drept. Det kan vi ikke leve med.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er opptatt av at det skal være trygt å kjøre buss, både for sjåfør og passasjerer. Derfor innfører han nå krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front.

Det er Statens vegvesen som på oppdrag fra samferdselsdepartementet nå sender ut på høring et forslag om strengere sikkerhetskrav for buss. De nye sikkerhetskravene følger opp tilrådning fra Statens havarikommisjon om å heve kollisjonssikkerheten i buss.

Forsterket frontkonstruksjon

Forslaget som nå sendes på høring, nasjonalt og i EØS-systemet, handler om å forsterke konstruksjonen i front av bussen. På den måten vil bussen være bedre beskyttet mot å bli deformert i en frontkollisjon. Dermed vil også sjåføren være betydelig mindre utsatt for alvorlige skader.

Bakgrunnen er at det har vært et ikke ubetydelig antall ulykker der busser har vært involvert og hvor bussjåfører er blitt alvorlig skadet eller drept i forbindelse med frontalkollisjon.

Statens havarikommisjon (SHK) har derfor i rapport 2019/04 anbefalt at det innføres tekniske krav til bussens front for å redusere skadeomfanget i forbindelse med en eventuell frontkollisjon. Det er også fra de ansattes organisasjoner blitt tatt opp at bussene må bli mer kollisjonssikre.

De nye sikkerhetskravene vil kunne gjelde for busser registrert fra og med neste år.