Eldre, rus og bilkjøring

Eldre, rus og bilkjøring

Nyheter

Publisert: 08. desember 2021

De siste tre årene har det vært økning i antall bilførere over 75 år som er politianmeldt, mistenkt for ruspåvirket kjøring.

Mellom 1985 og 2019 har det vært en betydelig økning i andelen eldre voksne i Norge som drikker alkohol og som drikker relativt ofte. Økningen var særlig markant mellom 1985 og 2012/2013, spesielt for eldre kvinner. Drikkemønsteret  er endret til mindre mengder alkohol pr. gang, men frekvensen har økt.

Betydning for trafikksikkerhet og kjøring i påvirket tilstand

Når vi blir eldre, reduseres mengden kroppsvæske. Én av grunnene er at vi taper 1 prosent muskelmasse pr. år fra 50 årsalder og 2 prosent pr. år fra 70 årsalder. Dette fører til at kroppens naturlige «blandevann» som vinglasset tynnes ut i, reduseres. Videre reduseres kapasiteten til de indre organene. Resultatet blir at:

  • Samme mengde alkohol gir høyere promille ved økende alder.
  • Leverens nedbryting av alkohol blir mindre effektiv, noe som kan gi økt varighet av alkoholpåvirkningen.
  • Hjernens volum og funksjon endres, noe som øker risikoen for sterkere effekt av samme promille, sammenlignet med i yngre alder.

 

Eldre personer rammes dessuten ofte av ulike somatiske sykdommer, og vanlige sykdommer som diabetes, hypertensjon og infeksjonssykdommer kan forverres av et jevnlig, høyt alkoholinntak.

Forbruket av sovemidler og beroligende legemidler er høyere i denne aldersgruppen. Ifølge tall fra FHI (2017) bruker over 30 prosent av de eldre slike vanedannende legemidler jevnlig. Mange vet heller ikke at alkohol og B-preparater er en dårlig, og mulig farlig kombinasjon.

Alt dette er faktorer som spiller inn når man ferdes i trafikken. Alkoholbruk i den voksne befolkningen – FHI.

Andelen Kvinner Som Rapporterte å Drikke Alkohol To Ganger I Uken Eller Oftere

Andelen kvinner som rapporterte å drikke alkohol to ganger i uken eller oftere (siste 12 måneder) i ulike aldersgrupper, 1985–2019.

Andelen Menn Som Rapporterte å Drikke Alkohol To Ganger I Uken Eller Oftere

Andelen menn som rapporterte å drikke alkohol to ganger i uken eller oftere (siste 12 måneder) i ulike aldersgrupper, 1985–2019.

Trafikkulykker

I den norske veikantundersøkelsen 2008 – 09 og 2016 – 17 var det flere norske sjåfører som testet positivt for trafikkfarlige legemidler  eller narkotika, enn for alkohol. Sovemidler, beroligende og sterke smertestillende stoffer var vanligst.

De eldste blant personbilførere, 75 år og eldre, hadde høyest ulykkesrisiko både i 2001 og 2018. Grafen viser imidlertid at risikoen gikk ned i perioden.

Relativ Risiko For å Bli Drept Eller Hardt Skadet Som Fører Eller Passasjer I Personbil I 2001 Og 2018.

 

Relativ risiko for å bli drept eller hardt skadet som fører eller passasjer i personbil i 2001 og 2018.

Hva forklarer nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken etter 2000? TØI-rapport 1816/2021

Kvinner er særlig utsatt

I tillegg til at alkoholbruken har økt blant eldre kvinner, er også bruken av reseptbelagte vanedannende legemidler meget høy. Figurene under viser funn av trafikkfarlige legemidler i spyttprøver i forhold til aldersgrupper og kjønn.

Trafikkulykker Legemidler Bland Menn    Kvinner Antall Medisner

For mer informasjon: Bruk av alkohol, andre rusmidler og trafikkfarlige legemidler blant motorvognførere i normal veitrafikk på Østlandet i 2016-17 Oslo universitetssykehus

Ny veikantundersøkelse vil bli gjennomført i 2025.