Er du egentlig klar for veien?

Er du egentlig klar for veien?

Nyheter

Publisert: 13. september 2021

Forfatter: Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

Norge er best på trafikksikkerhet, men ett dødsfall er ett for mye – dette må forebygges hver eneste dag.

Faktumet at det i fjor ble drept 93 personer på veiene våre, og at Vegvesenets UAG-rapport viser en økning i rusdrepte i trafikken bekrefter nettopp det.

I UAG-rapporten fremkommer det faktisk at rus var utslagsgivende i 26 % av dødsulykkene, og hittil i år har 6334 personer blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring.

Derfor er denne uken ekstra viktig, da EDWARD – every day without a road death-kampanjen, går av stabelen. En årlig trafikksikkerhetskampanje som har sitt opphav i Storbritannia, og som gjennomføres i hele Europa. Som du skjønner er målet å forebygge at du og jeg mister noen kjære i trafikken.

Budskapet for årets EDWARD-uke er: «Er du klar for veien?» Mange tenker kanskje de er klar for veien, men er du helt sikker?

Dagen derpå-promillen er et mye omtalt tema, og mange tar kanskje for gitt at en er kjørbar 12 timer etter festlighetene. Det er ikke alltid tilfelle. I realiteten kan dette variere. Faktorer som kjønn, vekt, muskler, antall enheter, alkoholprosent og antall timer etter at du tok siste glass, må tas med i beregningene.

For eksempel spiller biologien en sentral rolle. Kvinnekroppen har en høyere andel fett og lavere andel vann enn menn, fordi menn som regel har mer muskelmasse. Dette gjør at alkoholen blir dårligere fordelt hos kvinner – resultatet blir derfor at de får høyere promille.

 

Illustrasjon av kjøring i mørket

 

Alkoholkonsentrasjonen faller i snitt med 0,12 – 0,18 per time hos begge kjønn. Med andre ord: Promillen synker gradvis etter inntak av siste enhet. Det som gjør dette komplisert er at hvilken promille du har etter tolv timer, avhenger av hvilken promille du hadde på tidspunktet du drakk det siste glasset.

Som du forstår varierer dagen derpå-promillen stort, og den kan sitte lengre i kroppen enn du kanskje tror. Så tenk deg derfor ekstra godt om før du setter deg bak rattet.

Er du usikker? Ja, da er du sikker – du lar bilen stå.